Nagrađeni su glumac Saša Krmpotić za glumačko ostvarenje, glumica Amili Terzimehić za scenski pokret, dramaturzi Kokan Mladenović, Mina Petrić, Darko Cvijetić, Dubravko Mihanović i ansambl predstave za dramatizaciju.

Sterijino pozorje, pod sloganom "Čovječnost – usponi i sunovrati", održalo se u Novom Sadu od 26. maja do 3. juna.

"Što na podu spavaš" je koprodukcijski projekat Narodnog pozorišta Sarajevo, Scene MESS, Srpskog narodnog pozorišta Novi Sad i Gradskog dramskog kazališta Gavella iz Zagreba.