On je pokušao prevariti policiju tako što je izašao na ulicu i na konopcu šetao kokošku.

No, varka mu nije uspjela, pa će prema tamošnjem zakonu biti kažnjen. Za ovakve prijestupe predviđa se novčana kazna u iznosu od 601 do 30.000 eura.