Hasan Džafić rođen je 1959. godine u Gračanici, a osnovnu školu je završio u Mramoru kod Tuzle. Srednju zrakoplovno-tehničku završio je u Rajlovcu kod Sarajeva, a studirao je i diplomirao na Odsjeku za dramaturgiju Akademije scenskih umjetnosti Sarajevo.

Kao dramaturg u BNP-u Zenica radio je od 1997. godine, a u periodu od kraja 1993. do sredine 1994. godine bio je i v. d. direktora BNP-a Zenica.

- Kao kućni dramaturg BNP-a Zenica, uradio je nekolicinu dramatizacija proze i poezije. Urednik je na desetine programskih knjižica (afiša) predstava BNP-a, kataloga Festivala bh. drame i drugih teatroloških publikacija koje izdaje BNP Zenica. Autor je monografije "Bosansko narodno pozorište Zenica" (1978–2002).

Od rane mladosti bavio se književnim radom: pisao je poeziju, prozu i drame. Kao dramatičar, po vokaciji je komediograf, mada je povremeno pisao i druge dramske vrste i forme (drame u užem smislu, radio-drame i dr.). Objavio je sljedeće knjige: "Glas iz dubine" (pjesme, 1982), "Jato u prolazu" (pjesme, 1985), "Dvije komedije" (2000), "Prognanici" (komedija, 2000) - ističu u obavijesti o smrti iz BNP-a.

Džafić je televizijskoj publici bio poznat kao scenarist humorističkih serija "Viza za budućnost" i "Tata i zetovi". Za svoja komediografska i scenaristička ostvarenja više puta je nagrađivan.

Dženaza će biti klanjana u njegovom rodnom Mramoru u nedjelju, 30. aprila u 13.30 sati, a datum i vrijeme komemoracije će biti naknadno objavljeni.