Bueb je 2010. godine dobio priznanje počasnog građanina Sarajeva.

Kao urednik i osoba zadužena za kulturne susrete u FNAC-u, bio je uključen u različite aktivnosti podrške intelektualcima i umjetnicima iz BiH.

Godine 1994. Bueb je došao u Sarajevo i otvorio knjižaru-galeriju "Pariz-Sarajevo" u centru grada.

Galerija je zatvorena nakon svega nekoliko mjeseci, ali je Bueb nastavio sa radom.

Uz podršku brojnih kulturnih i intelektualnih aktera iz Francuske, otvorio je Centar André Malraux u Sarajevu u ljeto 1995. godine kao kulturni most između Francuske i BiH.

- Sarajevo je primjer otpora i digniteta u Evropi. Niko to ne može uništiti - kazao je Bueb.