Greta Weinfeld rođena je u Novom Sadu 1924. godine, a zajedno s članovima porodice nacisti su je 1944. deportirali u koncentracijski logor.

Svi ostali zatočeni članovi njene porodice ubijeni su u plinskim komorama, no ona je uspjela preživjeti sve strahote Auschwitza. Nakon rata otišla je u Beograd, gdje je diplomirala arhitekturu, a 1952. godine doselila je u Sarajevo, gdje se zaposlila na Arhitektonskom fakultetu na kojemu je napredovala od asistentice do dekanice.

Nakon penzionisanja ostala je živjeti u Sarajevu gdje ju je zatekao i rat, a u glavnom gradu Bosne i Hercegovine provela je svo vrijeme opsade od 1992. do 1995. Odbila je evakuaciju koju je za svoje članove organizirala Jevrejska zajednica BiH.

U intervjuima u posljednjim godinama svog života Ferušić je isticala kako za patnje koje je proživjela kao zatočenica nacističkog logora nikada nije krivila sav njemački narod, a da nacionalizam vidi kao glavni razlog za stradanja u ratovima na prostoru bivše Jugoslavije, posebno u BiH.

- Svi što propagiraju nacionalizam su ostatak fašizma - kazala je Ferušić u intervjuu za Radio Slobodnu Europu (RFE) iz 2009, dodajući kako mjeriti čovjeka po tome koje je on vjere i nacije nema nikakve veze s demokratijom.