Prim. dr. Hadže Kozarić: Ultrazvučni pregled otkriva anomalije kod majke i ploda

Već decenijama ultrazvučni pregled u trudnoći je nezamjenjiva metoda kojom sa velikom preciznošću možemo dijagnosticirati drugo stanje u najranijem stadiju, kao i sukcesivno pratiti rast i razvoj ploda, te na vrijeme otkriti većinu anomalija koje se mogu javiti, kako kod ploda, tako i kod majke.

Ovim pregledom možemo vidjeti, ne samo morfologiju (izgled i građa ploda i njegovih organa), već pratiti i mnoge funkcionalne promjene, cirkulaciju krvi kroz pupčane krvne žile, srce, vitalne arterijske i venske krvne žile (color doppler), kod ploda i majke.

Daunov sindrom

Tokom normalne trudnoće važno je uraditi najmanje tri ultrazvučna pregleda, a ako postoje određene poteškoće, pregledi trebaju biti češći.

Prvi obavezni ultrazvučni pregled trudnice je od 11. do 14. sedmice trudnoće.
Pored toga što utvrđujemo da li plod veličinom i osnovnom morfologijom odgovara dobi trudnoće, ovaj period je važan za postojanje i analizu tzv. ultrazvučnih markera na hromosomopatije kod ploda. Najčešća hromosomopatija je Daunov sindrom (Sy Down).

Pod tim pregledom podrazumijevamo mjerenje nuhalnog (vratnog) nabora, nosne kosti, krvnog protoka kroz ductus venosus i srce (trikuspidalno ušće).

Važno je naglasiti da je za veću pouzdanost nalaza ultrazvučni pregled potrebno kombinirati sa biohemijskom analizom dva hormona iz krvi majke (PAPP-A i free b-hCG). Kompletna pretraga poznata je kao kombinirani probir na hromosomopatije.

Također, vrši se i mjerenje krvnih protoka kroz materične arterije koji, već u ranoj trudnoći, mogu ukazati na rizik za kasniju pojavu povišenog krvnog pritiska i gestoze u trudnoći. Drugi obavezni ultrazvučni pregled obavlja se u dobi od 18. do 22. sedmice trudnoće.

Ovim pregledom vrši se detaljna analiza morfologije fetusa, građe organa i fetalnih dijelova (anomaly scan), koji su već u cjelosti razvijeni. Time se žele isključiti eventualne anomalije ploda. Registrira se količina plodne vode, lokacija i izgled posteljice.

Treći obavezni ultrazvučni pregled obavlja se u dobi od 32. do 36. sedmice i značajan je za procjenu rasta ploda, naročito za otkrivanje slučajeva zastoja u rastu, koji se mogu pojaviti zbog različitih problema kod majke ili ploda.

Procjenjuje se količina plodove vode, stepen zrelosti ploda te color dopplerom mjere krvni protoci kroz krvne žile posteljice, pupčanika i ploda.

U svim slučajevima povećanog rizika za majku i plod kao što su: ranija trudnoća sa intrauterinom smrti ploda, povišen krvni pritisak u sadašnjoj ili prethodnoj trudnoći, trudnoća uz diabetes mellitus, sumnja na zastoj u rastu ploda, niska porođajna težine djeteta u prethodnoj trudnoći, abnormalnosti u srčanoj frekvenciji ploda, višeplodna trudnoća, sumnja na abnormalnosti građe srca ili drugih organa, neophodno je uraditi i dopunske ultrazvučne preglede kako bi se na vrijeme donijela pravilna odluka o daljem postupanju u vezi sa trudnoćom.

Slike mozga i srca

Također je važno da se ginekolog ultrasoničar kvalitetno educiran u oblasti ultrazvučne dijagnostike, drži najnovijih smjernica o načinu pregleda prema instrukcijama Fetal Medicine Foundation (London), te da posjeduje moderan ultrazvučni aparat sa što boljom rezolucijom slike i kvalitetnim prikazom željenih struktura.

Ultrazvučna tehnologija toliko je napredovala tako da danas postoje aparati sa prikazom slike u 3D, 4D, pa čak i 5D računarskoj grafici, gdje je bebu moguće prikazati u 3D slici sa pokretima u realnom vremenu.

Softveri aparata sa 5D računarskom grafikom omogućavaju automatski prikaz slike mozga, srca, fetalnog skeleta, nuhalnog nabora, jajnika u željenim presjecima. Ovima uređajima (kao što je UGEO WS80A Elite) uvedeni su novi standardi ultrazvučnog pregleda u trudnoći i ginekologiji općenito.