Problemi maloljetnih boraca: Da bi se prekvalifikovali treba od 2.500 do 6.500 KM

objavljeno: 12.06.2018. u 12:35

U Zakon o pravima demobilisanih boraca koji se sada nalazi u formi prijedloga uvršteno je i nekoliko prava maloljetnih dobrovoljaca, a jedan od njih je i pomoć u dokvalifikaciji ili prekvalifikaciji kako bi bili konkurentiniji na tržištu rada.

Naime, veliki broj maloljetnih boraca je krenuo u odbranu zemlje, a da nije stigao završiti srednju školu. Danas bi mnogi da završe nedostajuće razrede kako bi imali veće šanse za zaposlenje, ali nemaju novaca za to ili prekvalifikaciju. Prema riječima Ifeta Klapuha, predsjednika Udruženja maloljetnih boraca Armije RBiH općine Novi Grad, za prekvalifikaciju jednog maloljetnog borca treba od 2.500 do 6.500 KM, a da bi završio nedostajuće razrede srednje škole od 1.100 do 1.700 KM.

U drugim kantonima kažu da nema para za prekvalifikaciju

- Mi smo oformili Udruženje 2012. godine kada smo i počeli raditi projekte u vezi s prekvalifikacijom i dokvalifikacijom, odnosno, vanredno završavanje srednje škole. U periodu 2012-2018. uz podršku Ministarstva za boračka pitanja KS i Općine Novi grad uspješno je završilo srednje škole, odnosno, nekome je trebao razred, nekom, cijela srednja škola, 50-ak naših članova. Da bi se prekvalifikovao jedan maloljetni borac, to nije nimalo jeftino. Ovisno šta završava, košta od 2.500 KM do 6.500 KM. I neko mora platiti taj račun. Mi smo imali podršku Ministarstva za boračka pitanja KS, a šta će naše kolege u drugim kantonima, kojima se kaže kako nema para - govori nam Klapuh.

Dodaje kako je najveći broj članova pohađao saobraćajnu školu.

- Najskuplja nam je bila Grafička škola na Ilidži. Tu je 6.500 KM koštalo četiri godine. Međutim, sada je naš gorući problem zapošljavanje. Nakon prekvalifikacije nekoliko naših članova se zaposlilo. Jedan je dobio posao vozača, drugi radi na održavanju jednog objekta. Jako je teško za posao - ispričao nam je Klapuh.

Salko Bukvarević, federalni ministar za boračka pitanja, za Faktor je rekao kako su oni Prijedlog zakona o pravima demobilisanih boraca uputili na mišljenja u federalna ministarstva finansija i pravde, te Uredu za zakonodavstvo i da očekuje da će Vlada FBiH do 23. juna ovaj prijedlog zakona uputiti u Zastupnički dom Parlamenta FBiH na razmatranje.

Iz Gradačca već pripremili spiskove

- U tom prijedlogu zakona ima definisano i nekoliko prava za maloljetne dobrovoljce. Dakle, s obzirom na to da je prijedlog zakona pred usvajanjem, mi ćemo sačekati donošenje zakona. Ukoliko se slučajno zakon ne bude usvojio, i ne bude došlo do realizacije, naći ćemo načina da jednom dijelu maloljetnih dobrovoljaca pomognemo ove godine. Kao prvo, izmijenili smo Pravilnik i priznali im još deset posto za invalidnost. Drugo, prvi put u nekom od zakonskih rješenja spominje se definicija maloljetni dobrovoljac. I treće, tu je pomoć u prekvalifikaciji - ispričao nam je Bukvarević.

Dodaje kako je već Udruženje maloljetnih dobrovaljaca iz Gradačca sačinilo spiskove kandidata za prekvalifikaciju.

- Mi smo se dogovorili sa njihovom Koordinacijom da oni objedine spiskove maloljetnih dobrovoljaca Armije RBiH i HVO-a koji su izrazili želju za prekvalifikaciju. Kada to učine, da dostave Federalnom ministarstvu za boračka pitanja - rekao nam je Bukvarević.