Prodaja plina u bocama: Na pumpama ne smiju uzimati lične podatke kupaca

objavljeno: 21.03.2018. u 21:16

Agencija za zaštitu ličnih podataka donijela je rješenje kojim se zabranjuje da distriburteri tečnog plina uzimaju lične podatke, poput imena, prezimena, adrese stanovanja i jedinstvenih matičnih brojeva od kupaca koji kupju plin u bocama, a ne namjeravaju ga koristiti za automobile.

Naime, s početkom primjene izmjena Zakona o akcizama, od 1. februara ove godine, Uprava za indirektno oporezivanje je izdala nalog distributerima da vode evidenciju o prometu plinom koji nije namijenjen za automobile. Razlog je to što se na plin, kojeg kupac namjerava koristiti za pogon automobila plaća i akciza od 40 feninga po kilogramu. Na plin koji se namjerava korisititi za grijanje ili kuhanje, odnosno za plin u bocama, akciza se ne naplaćuje.

Zbog ove uredbe distributeri plina, a uglavnom se radi o benzinskim pumpama, su prilikom prodaje svake boce tražili od kupca da pod krivičnom i materijalnom odgovornošću da izjavu da taj plin neće koristiti za pokretanje automobila. Uz tu izjavu kupci su morali ostavljati i navedene lične podatke.

Pojedini distributeri su, plašeći se da ne prekrše Zakon o akcizama, odbijali da prodaju plin u bocama, nego su prodavali isključivo za potrošnju u automobilima.

Zbog toga je Agencija za zaštitu ličnih podataka pokrenula istragu po službenoj dužnosti o evidentiranju ovih podataka.

- Zakon o akcizama BiH ne propisuje osnov za uspostavu i vođenje evidencije o prometu tekućeg naftnog plina koji nije namijenjen za pogon motornih vozila. Agencija je rješenjem zabranila Upravi da od pravnih osoba koje uvoze i/ili prometuju tekući naftni plin zahtijeva da obrađuju lične podatke kupaca tekućeg naftnog plina koji nije namijenjen za pogon motornih vozila. Upravi je također naloženo da pravnim osobama koje uvoze i/ili prometuju tekući naftni plin naloži brisanje i uništavanje ličnih podataka kupaca tekućeg naftnog plina koji nije namijenjen za pogon motornih vozila – navodi se u odgovoru Agencije za zaštitu ličnih podataka, koji je dat na osnovu pitanja koje je postavio zastupnik u državnom Parlamentu Saša Magazinović.