Radi se o Udruženju na državnom nivou čiji su članovi doktori koji se bave abdominalnom, torakalnom ili dječijom hirurgijom, urologijom, ginekologijom, otorinolaringologijom, gastroenterologijom, kao i drugi medicinski profesionalci koji se bave endoskopskom hirurgijom.

Cilj je ostvarivanje kvalitetnijeg pristupa novim saznanjima i iskustvima iz oblasti endoskopske hirurgije, udruživanje doktora i integrisanje u Evropsku asocijaciju endoskopskih hirurga (EAES) te omogućavanje svim mladim hirurzima u BiH lakši put do edukacije u nekim od evropskih centara.

Predsjednik Udruženja je prof. dr Samir Delibegović, subspecijalista opće i abdominalne hirurgije, koji s ponosom ističe organizaciju dva kongresa endoskopskih hirurga i organizacuju edukativnih radionica širom BiH.

- Udruženje endoskopskih hirurga BiH formirano je u proljeće 2018. godine na moju i inicijativu dvojice kolega Branka Perića iz Livna i Siniše Maksimovića iz Bijeljine. Dakle, mi smo bili entuzijasti koji smo pokrenuli taj jedan projekat unapređenja endoskopske hirurgije u BiH. Mogu kazati da je Udruženje endoskopskih hirurga BiH posljednje udruženje takvog tipa koje je formirano u Evropi. Dakle, sve su zemlje, izuzev BiH, imale takva udruženja. Zašto mi nismo imali takvo udruženje? To je posljedica rascjepkanosti BiH, također i nedostatka entuzijazma kolega da rade nešto za dobrobit ove zemlje - kaže Delibegović.

Nakon osnivanja, u 2019. godini održan je prvi Kongres endoskopskih hirurga i nakon toga su nastavili s organizacijom edukativnih radionica širom Bosne i Hercegovine. Potom je došla pandemija koja ih također nije spriječila u aktivnostima. Za članove su organizovane edukacije u Rijeci i Ljubljani.

Prošle godine je održan Drugi kongres endoskopskih hirurga BiH. To je bio kongres na evropskom nivou s poznatim predavačima iz svijeta, dakle ne samo iz Evrope, nego i Sjedinjenih Američkih Država, Kine...

- Moderna hirugija, endoskopska ili laparoskopska hirurgija u BiH je bila na niskom nivou. Mi smo organizovali radionice, ali nakon našeg drugog kongresa uspostavili smo saradnju sa eminetnim profesorima iz Turske prof. dr. Emre Balikom i prof. dr. Dursun Bukrom koji su nam ponudili saradnju i uspostavili smo saradnju sa jednom od najboljih bolnica u Turskoj, možda i u Evropi, Koç univerzitetskom bolnicom, tako da smo poslali na edukaciju naših 28 članova. Edukacija je predviđena u trajanju od šest mjeseci, ali na molbu naših članova produžili smo edukaciji za još jedan mjesec - ističe Delibegović.

Podvlači da Turska ima vrhunsku medicinu i hirurgiju, a jedna od najboljih bolnica je Koç.

- Profesori Bukra i Balik bili su u Sarajevu prošle godine i moram kazati, na inicijativu naših članova koji su znali da je to vrhunska bolnica, zamolili su me da pokrenem taj projekat, profesori su zaista prihvatili saradnju tako da se radi o saradnji i edukaciji naših članova iz oblasti abdominalne hirurgije, torakalne hirurgije i dječije hirurgije. Bolnica Koç ima i robotsku hirurgiju i naše kolegice i kolege su oduševljeni tom edukacijom - naglašava Delibegović.

Također, kao član Evropskog udruženja endoskopskih hirurga i Američkog udruženja endoskopskih hirurga ističe značaj edukacije mladih hirurga.

- Mi smo članovi Evropskog udruženja endoskopskih hirurga. Na našem prvom kongresu bio je predsjednik Pietro Bissa iz Italije. Također, na inicijativu profesora Bisse, a i na moju molbu, organizovane su posebne stipendije za edukaciju mladih hirurga iz jugoistočne Evrope. Tako da su kolege Milan Todorović iz Bijeljine i Adnan Šaković iz Travnika boravili u vrhunskim bolnicima u Švicarskoj i Holandiji. Ranije su stipendije imali kolege iz Tuzle i Zenice tako da imamo podršku Evropske asocijacije endoskopskih hirurga što je veoma važno za razvoj hirurgije u BiH - zaključio je Delibegović.