Prosvjetni radnici u KS traže povećanje koeficijenata

Objavljeno: 12.10.17 u 16:43

Kantonalni odbor Samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Kantona Sarajevo od Vlade KS od Nove godine traži povećanje koeficijenata za radnike u djelatnosti predškolskog odgoja i osnovnog odgoja i obrazovanja za 7,5%. 

FOTO: ILUSTRACIJA
FOTO: ILUSTRACIJA

Ovo je zaključeno na četvrtoj sjednici Kantonalnog odbora SSOOiO FBiH u Sarajevu, održanoj 6. oktobra 2017. godine.

- Samo se prosvjetni radnici cijeli radni vijek stručno usavršavaju, a uglavnom prosvjetni radnici to rade plaćajući iz svog džepa; samo se prosvjetni radnici stalno dokazuju i pravdaju roditeljima učenika i svima oko sebe, a u zadnje tri godine se pravdaju i ministru, umjesto da se ministar pravda svima; samo prosvjetni radnici rade sve moguće planove i programe i izvještaje o urađenom; samo prosvjetni radnici permanentno svim institucijama podnose izvještaje o svemu planiranom i urađenom; samo prosvjetni radnici za vrijeme godišnjeg odmora ili vikenda odlaze na stručno usavršavanje i nikoga se ne tiče što njihove porodice trpe zbog toga.

Samo prosvjetni radnici odlaze na bolovanje tek kada "gori pod noktima" da učenici i nastave ne trpe; samo među prosvjetnim radnicima postoje oni koji bi i bez plaće podučavali djecu, jer naprosto svoj posao vole više od sebe, ali nadležni nikada neće da shvate šta to znači; samo prosvjetni radnici imaju toliko sabura da godinama šute i trpe kada nadležni ugrožavaju dignitet prosvjetnom radniku; samo prosvjetni radnici dozvoljavaju nametanje novih obaveza koje donosi svaka nova vlast, svaka novi ministar, svaki novi direktor; samo prosvjetni radnici svakodnevno svoju plaću troše na sve ono što im poslodavac ne obezbijedi jer prosvjetni radnik svoj posao i učenike voli – ističu u obrazloženju Sindikata neke od razloga zbog kojih traže povećanje koeficijenata.