U sklopu programa, učenici će posjetiti pet lokacija: Ormanj, Trebević, Crepoljsko, Igman i Bjelašnicu, a svakog dana realizacije ovog programa na navedenim destinacijama boravit će oko 1.000 učenika.

Sutra ujutro, u 09.00 sati sa Željezničke stanice Sarajevo kreće Prvi planinarski voz sa učenicima, koji će realizovati izlet na Ormanj te će se učenici iz Sarajeva voziti vozom do Pazarića.