Za postupak izbora pravobranioca i dva zamjenika nadležno je Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine, koje je tek sačinilo informaciju o isteku mandata pravobranioca BiH Mariofila Ljubića, te zamjenika pravobranioca BiH Ismeta Velića i Mlađena Mandića.

U samoj informaciji se navodi da je rješenje Vijeća ministara BiH o imenovanju njih trojice, na mandat od četiri godine, stupilo na snagu 28. decembra 2017, te da je shodno tome mandat od četiri godine istekao.

Stoga Ministarstvo pravde BiH predlaže Vijeću ministara BiH da usvoji ovu informaciju, te da zaduži Ministarstvo pravde da pokrene i provede postupak izbora pravobranioca i dva zamjenika pravobranioca BiH.

Na pitanje zašto se nije na vrijeme raspisao konkurs, ministar pravde Bosne i Hercegovine Josip Grubeša nam je odgovorio da je u pitanju propust Pravobranilaštva BiH jer su morali blagovremeno upoznati Vijeće ministara BiH o isteku mandata.

- Pravobranilaštvo BiH je kao samostalna upravna organizacija u Vijeću ministara o isteku mandata rukovodioca te institucije bilo dužno, u skladu sa zaključkom sa sjednice Vijeća ministara održane 23. jula 2009. godine, blagovremeno upoznati Vijeće ministara. Ovo znači da je obavijest morala biti upućena Vijeću ministara prije isteka ili odmah po isteku mandata pravobranilaca BiH, što su propustili učiniti – dodao je Grubeša.

Kazao je da Ministarstvo, s obzirom na taj propust Pravobranilaštva BiH, priprema informaciju Vijeću ministara BiH koje će zaključkom zadužiti nadležnu instituciju radi provođenja konkursa.

Informacija o isteku mandata u Pravobranilaštvu BiH

Informacija je već sačinjena i upućena u proceduru

U nekoliko navrata smo pokušali, bezuspješno, dobiti izjavu Mariofila Ljubića, koji je trenutno pravobranilac BiH nakon što je tu funkciju, po sistemu rotacije, preuzeo od Mlađena Mandića.

Ismet Velić, zamjenik pravobranioca BiH, rekao je da su Ljubić i Mandić, prema informacijama koje ima, bili u kontaktu sa Ministarstvom pravde, te da se čeka sada akt resornog ministarstva.

Mlađen Mandić, zamjenik pravobranioca BiH, rekao je da oni obavljaju svoju dužnost dok se ne izaberu novi, te da je tako predviđeno Zakonom o državnoj upravi upravo da ne bi došlo do vakuuma. Na pitanje da li su obavijestili Vijeće ministara BiH o isteku mandata, odgovorio je da ne treba on obavještavati.