Pudarić: Neko će donijeti referendumsku odluku sam ili SDP neće imati kandidata

objavljeno: 13.05.2018. u 07:49

Glavni odbor Socijaldemokratske partije (SDP) je na jučer održanoj sjednici donio odluku o raspisivanju referenduma na kojem će članstvo odlučiti da li će ta stranka imati kandidata za Predsjedništvo BiH te ko će biti taj kandidat.

Pravo glasa ima 42.726 članova, a referendum će biti održan u periodu od 24. do 26. maja. Na Konvenciji SDP-a, zakazanoj za 27. maj, će biti saopćeni rezultati referenduma te će na taj dan znati da li će SDP imati svog kandidata, što je prvo referendumsko pitanje, a zatim i ko će to biti.

Međutim, hronologija događaja koju su najavili iz SDP-a ukazuje na činjenicu da rukovodstvo te stranke i nije baš najbolje osmislilo cijeli koncept. Na to je ukazao upravo član SDP-a i bivši potpredsjednik FBiH Svetozar Pudarić.

- Datum koji je određen za objavu rezultata i utvrđivanje da li SDP BiH ima kandidata je dva dana nakon isteka roka za predaju zahtjeva za ovjeru političke partije za izbore. Tako je utvrdila Centralna izborna komisija u članu 2. Uputstva o rokovima i redoslijedu izbornih aktivnosti za Opće izbore u BiH, koji će se održati u nedjelju 07. oktobra 2018. godine – napisao je Pudarić.

On podsjeća da stranke, uz prijavu na učešće na izborima, moraju dostaviti potpise podrške te dokaz o uplaćenoj taksi za ovjeru (20.000 KM za stranke, a 10.000 KM za nezavisne kandidate za izbore za članove Predsjedništva BiH).

- Šta to znači na primjeru SDP BiH? Da bi se prijavio za ovjeru za izlazak na izbore, SDP mora uplatiti dvije takse: 20.000 KM za izbore za članove Predsjedništva BiH i 10.000 KM za izbore za Zastupnički dom Parlamentarne skupštine BiH. Treba podnijeti i sve papire koji su navedeni u članu 3. i potpise podrške za izbore za članove Predsjedništva BiH. A rok za sve to ističe 25. maja 2018. u 16.00 sati. Kako je moguće podnijeti sve što treba ako SDP, slijedom odluke Glavnog odbora, do tog roka neće znati da li ima kandidata za člana Predsjedništva. To znači ili da će neko morati prekršiti odluku Glavnog odbora i donijeti referendumsku odluku sam, ili da SDP BiH neće imati kandidata za člana Predsjedništva jer će odluku o tome donijeti po isteku propisanog roka. I u jednom i drugom slučaju postavlja se pitanje čemu onda referendum i kako se moglo destiti da je odluka Glavnog odbora u toliko neusaglašena sa pravilima koja je odredila Centralna izborna komisija – upozorava Pudarić.

Podsjetit ćemo da su općinski odbori SDP-a još prije nekoliko mjeseci započeli proces dostavljanja prijedloga za kandidata SDP-a za člana Predsjedništva BiH. Međutim, taj je proces, očigledno, propao.