Ukupan broj noćenja turista u aprilu ove godine u Federacij BiH iznosio je 157.151 što je za 57,9 posto više u odnosu na april 2022. godine, dok je u odnosu na mart 2023. godine bio veći za 27,6 posto. Učešće domaćih turista u ukupnom broju noćenja bilo je 21,2 posto, a stranih turista 78,8 posto, podaci su Federalnog zavoda za statistiku.

Najviše noćenja bilo je u hotelima i sličnim smještajima sa učešćem od 96 posto. U strukturi noćenja stranih turista najviše noćenja u aprilu 2023. godine ostvarili su turisti iz Hrvatske (17,3 posto), Slovenije (10 posto), Turske (8,4 posto), Srbije (7,3 posto) i Njemačke (5, 4 posto) što je ukupno 48,4 posto. Turisti iz ostalih zemalja ostvarili su 51,6 posto noćenja.