Agonija roditelja autistične djece u Tuzlanskom kantonu traje gotovo dvije decenije. Otvaranje Centra za autizam u TK čeka oko 100 osoba i njihovih porodica, a njima ni dan čekanja nije malo.

- Radovi na Centru za autizam su počeli. Potpisali smo ugovor u iznosu od 203 hiljade KM i to samo zbog vremenskih uvjeta. Čim se ova faza radova završi, odmah nastavljamo dalje. Vlada TK je u 2020. godini predvidjela još oko 200 hiljada KM - kaže ministar za rad socijalnu politiku i povratak u Vladi TK Admir Hrustanović.

Radovi u toku

Završetak Centra za autizam, koji će biti smješten u tuzlanskom naselju Bukinje, trebao bi koštati oko 750 hiljada maraka.

- Dok traju radovi na objektu, u Ministarstvu je u toku izrada zakona za Javnu ustanovu Centar za autizam. Također, radimo i na nabavci opreme za Centar - kaže Hrustanović.

Dodaje da je plan da građevinski radovi i zakon budu završeni u proljeće, a sve ostale pripreme za otvaranje trebale bi biti okončane tokom naredne godine.

- Realno je da Centar za autizam počne raditi 2021. godine. Novac za rad ustanove treba predvidjeti u budžetu za tu godinu - kaže resorni ministar.

Izmjestiti podstanicu

Meho Sadiković, predsjednik Udruženja roditelja djece i osoba sa autizmom (URDOSA), kaže da su prve aktivnosti na otvaranju Centra za autizam počele 2000. godine što znači da će, ukoliko sve protekne po najnovijem planu, porodice čekati punih 20 godina.

- Rekonstrukcija objekta koji će biti dio centra ide dobrom dinamikom. Međutim, naišli smo na problem. U podrumu objekta nalazi se podstanica Centralnog grijanja Tuzla, koja nam zauzima prostor i stvara buku, što bi predstavljalo veliku smetnju za korisnike. Jedino je rješenje da se ona izmjesti i o tome ćemo razgovarati na sastanku u Gradskoj upravi Tuzla - kaže Sadiković.

Spomenuti objekat je u vlasništvu Grada Tuzla, ali je ustupljen Vladi TK za potrebe Centra za autizam.

U Tuzlanskom kantonu pored oko 100 djece i odraslih kojima je ovaj Centar hitno potreban, sigurno ima još neregistriranih osoba s autizmom.