Upravni odbor Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH, uputio je premijeru Vlade Federacije BiH Fadilu Novaliću, ministru energije, rudarstva i industrije Nerminu Džindiću, generalnom direktoru Elektroprivrede BiH Bajazitu Jašareviću, te Upravama RMU Zenica i Breza, zahtjev da se u toku dana iznađe mogućnost za prevazilaženje jako teškog stanja i aktuelne problematike, sa posebnim osvrtom na ZD Rudnici mrkog uglja Zenica, gdje su radnici od jučer stupili u štrajk glađu.

Tom prilikom Upravni odbor Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH još jednom je u pisanoj formi predstavio zahtjeve koji su predstavili članovi Predsjedništva Upravnog odbora Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH na sastanku koji je održan jučer tokom održavanja Protesta pred zgradom Vlade Federacije BiH. 

Zahtjevi Upravnog odbora Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH su sljedeći:

1. Zahtijeva se od nadležnih da danas, 11. septembra 2019. godine, definišu rješenje kojim će se omogućiti primjena Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti rudarstva u FBiH u ZD Rudnici mrkog uglja Zenica i Breza.

2. Zahtijeva se od Vlade Federacije BiH da odmah pokrene postupak analize kvalitete upravljanja ZD rudnici uglja iz sastava Koncerna.

3. Zahtijeva se da Vlada Federacije BiH naloži Upravi JP Elektroprivreda BiH i upravama svih ZD rudnici uglja u FBiH, da se u svim rudnicima uglja izvrši analiza organizacije i sistematizacije radnih mjesta, te pokrene postupak izrade efikasnijih, operativnijih organizacija i sistematizacija radnih mjesta koje će u konačnici ponuditi i dovesti do mogućnosti kvalitetnijeg i uspješnijeg poslovanja u ZD rudnici uglja u Federaciji BiH.

4. Zahtijeva se od Vlade Federacije BiH da izvrši preispitivanje funkcionalnosti Koncerna Elektroprivreda BiH, odnosa u samom Koncernu, te veleprodajne cijene uglja koja se iz rudnika uglja u Federaciji BiH isporučuje prema Elektroprivredi BiH.

5. S obzirom na to da aktuelni Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti rudarstva u FBiH ističe danas, 11. septembra 2019. godine, Upravni odbor Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH zahtijeva od socijalnih partnera da se pregovrački proces usaglašavanja novog Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti rudarstva u FBiH okonča najkasnije do kraja septembra 2019. godine.