Ministar za boračka pitanja KS Omer Osmanović je inicirao upošljavanje djece ratnih vojnih invalida i demobilisanih boraca, djece šehida i djece bez oba roditelja, cijeneći doprinos pripadnika boračke populacije u odbrani države Bosne i Hercegovine.

Naime, Vlada KS je Zavodu zdravstvenog osiguranja KS naložila da internim raspodjelama osigura sredstva za finansiranje dodatnog medicinskog kadra za kojim iskažu potrebe zdravstvene ustanove Kantona Sarajevo.