Glavna tema sastanka bila je prezentacija Glavnog projekta sanacije parapetnog zida na potezu Grebnice-Bazik. Sastanku su prisustvovali predstavnici AVP Sava direktor Sejad Delić sa suradnicima, resorni kantonalni ministri Mato Brkić i Anes Osmanović, predstavnici projektanta Higracon d.o.o. Sarajevo, te predstavnici općine Domaljevac-Šamac.

Agencija je tokom 2020. sklopila ugovor sa firmom "Higracon" d.o.o. Sarajevo za izradu "Glavnog projekta sanacije parapetnog zida na potezu Grebnice-Bazik na području Srednje Posavine" koji je u finalnoj fazi izrade. Na sastanku u Orašju pojašnjeni su svi aspekti projekta sanacije parapetnog zida koji je, rečeno je, najkritičnija točka odbrane od visokog vodostaja na potezu Srednje Posavine jer je zid značajno oštećen jer je građen prije 50 godina. Poplava iz 2014.g. pokazala je njegovu važnost.

Predstavnici projektanta pojasnili su detaljno sve aspekte projekta i moguća rješenja. Svi su se tokom rasprave složili, želimo najbolje rješenje koje će biti dugoročno, jer je to životno pitanje šireg područja Posavine.

- Želimo da ovo bude najsigurnija točka odbrane od visokih voda, stoga se zalažemo za rješenje koje će značiti nadvišenje postojećeg nasipa u dužini od 1,4 km za 50 cm, te adekvatnu širinu u ovisnosti od ostalih tehnoloških rješenja - naglasio je predsjednik Vlade Topić.

Direktor Delić također je dao podršku projektnom zadatku koji će omogućiti da parapetni zid na potezu Grebnice-Bazik bude sigurna točke obrane od visokih voda.

- Iduće godine počinjemo užurbano sa svim radovima - zaključio je Delić.

Prema prvim procjenama za realizaciju projekta je potrebno više od 1.500.000 KM.