Općinski sud u Sarajevu oglasio je odgovornom pravnu osobu "SA-BOOC" d.o.o. iz Sarajeva za krivično djelo zloupotreba ovlasti u privrednom poslovanju, te izrekao uvjetnu osudu kojom je utvrdio novčanu kaznu u iznosu od 30.000 maraka, koja se neće izvršiti ukoliko pravno lice u roku od dvije godine ne počini novo krivično djelo.

Istovremeno , firma "SA-BOOC" d.o.o. Sarajevo je obavezana na isplatu novčanog iznosa srazmjernog pribavljenoj protivpravnoj imovinskoj koristi u iznosu od 20.816,50 KM.

Prema navodima iz optužnice, firma "SA-BOOC" d.o.o. Sarajevo koja je vršila poslove upravitelja odgovorna je da je u periodu od 20.04. do 30.06.2016. godine, nenamjenski trošila novac koji je prethodno uplaćen od stanara zgrada u kojima je "SA-BOOC" vršio poslove upravitelja.

Na ovaj način firma je protivpravno raspolagala novcem i ostvarila nezakonitu korist u iznosu od 20.816,50 KM, saopćeno je iz Tužilaštva Kantona Sarajevo.