Zamjenik predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH i ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović izjavio je novinarima danas u Sarajevu da se svako neodržavanje sjedice Vijeća ministara BiH negativno odražava na ukupnu ekonomsku, političku i svaku drugu sliku u BiH.

On je informirao novinare da danas nisu imali kvorum za održavanje sjednice Vijeća ministara BiH, te da se ova sjednica odgađa već treći put na zahtjev, prije svega, ministara iz reda hrvatskog naroda.

- Tako je bilo i danas. Predsjedavajući, a i ja smo dobili pismenu obavijest od ministara i zamjenika predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH da danas neće prisustvovati sjednici Vijeća ministara BiH, između ostalog i zbog nezakazivanja u odgovarajućim rokovima, nekih proceduralnih pitanja, nedostavljanja odgovarajućih materijala... - naveo je Šarović. 

Kazao je kako ne može precizno reći je li to opstrukcija, a "vjerovatno ćemo znati za narednih sedam dana".

- Smatram da je naša obaveza, u skladu sa Zakonom, da prisustvujemo sjednicama Vijeća ministara, jer za to smo plaćeni, to je naša obaveza, to od nas očekuju građani. Nije pitanje za nas formiranje novog saziva Vijeća ministara, to je pitanje političkih stranaka. Mi smo u mandatu, ali ne tehničkom, to zakon ne poznaje, nego u mandatu bez ograničenja do onog momenta dok se ne uspostavi novi saziv Vijeća ministara BiH – istaknuo je Šarović.  

Kaže da je pred njima mnogo obaveza, mnogo stvari koje očekuju i građani, privreda i druge institucije u ovoj zemlji. Dodao je da će kod predsjedavajućeg insistirati na tome da na vrijeme obavijesti sve ministre u ovom sazivu za redovnu sjednicu sljedeće sedmice, "da se otklone određene proceduralne manjkavosti, ako ih ima, i da tada vidimo da li je na sceni eventualno nešto drugo".     

- To ćemo procijeniti. Ukoliko bude nešto drugo, ukoliko bude to potpuno jasno šta je na sceni, mi ćemo tražiti od predsjedavajućeg da se primijene zakonske mogućnosti koje nam zakon daje. To je da se obave ključne konsultacije i da osiguramo da Vijeće ministara funkcioniše i da eliminišemo bilo koju mogućnost eventualne namjerne opstrukcije rada Vijeća ministara BiH – pojasnio je Šarović.

Naglasio je da se rad ovog saziva Vijeća ministara ne može zasnivati na "telefonskim sjednicama", na kojima se rješavaju neka manje važna pitanja. Prema njegovim riječima, suštinska pitanja su za redovnu sjedicu.

- Već imamo toliko materijala za najmanje dvije-tri sjednice, više od 60 novih tačaka. Neke od njih su i finansijske prirode, obaveze koje se odnose na razvoj infrastrukture i neke druge obaveze BiH. Tako da se svako neodržavanje sjednice Vijeća ministara BiH negativno odražava na ukupnu ekonomsku, političku i svaku drugu sliku u BiH – ističe Šarović.      

On kaže da postoje zakonske mogućnosti, te da je zakonodavac predvidio i ovakve mogućnosti "znajući kakvi smo mi i u kakvu situaciju možemo dovesti cijelo društvo i da možemo zloupotrijebiti institucije zarad nekih drugih ciljeva".   

- Postoje modeli, odnosno varijante u kojima predsjedavajući vrši neophodne konsultacije da vidi da li se može postići odgovarajući konsenzus u vezi sa održavanjem sjednice. Ukoliko se taj konsenzus ne postigne, onda postoje zakonske i poslovničke mogućnosti da se omogući rad Vijeća ministara sve do onog momenta dok se ne izabere drugi, bez mogućnosti opstrukcije bilo koga u ovom personalnom sazivu - kazao je Šarović.

Istaknuo je da je njihova obaveza, te da zakon to propisuje, da rade do onog momenta dok se ne izabere novi saziv.

- Ne postoji tehnički mandat. Postoji mandat u punom kapacitetu do izbora novog saziva Vijeća ministara. To je odgovornost svakog od nas. Zbog toga primamo plaću koja nije mala i koja je predmet kritika mnogih, pa i novinara – zaključio je ministar Šarović.