SDP rasprodaje imovinu u Sarajevu: Neki se plaše da će ostati "na ulici"

objavljeno: 15.05.2018. u 15:36

Glavni odbor Socijaldemokratske partije (SDP) BiH je na sjednici održanoj 5. aprila 2018. godine donio odluku o raspisivanju javnog oglasa za prodaju stana u vlasništvu te stranke. Stan će se, sudeći prema javnom oglasu, prodati putem javne licitacije.

Radi se o dvosobnom stanu površine 55 m², koji se nalazi u Sarajevu u ulici Danijela Ozme 1A, na petom spratu.

- Nekretnina koja je predmet ovog javnog oglasa prodat će se putem javne licitacije, tako što će nakon otvaranja inicijalnih ponuda, komisija imenovana od strane Generalnog sekretara SDP-a BiH provesti postupak licitacije, a o vremenu i datumu licitacije sve prijavljene strane bit će blagovremeno informisane – navodi se u javnom oglasu.

Stan ima dugove za komunalije

Ponude se mogu dostaviti lično ili poštom na adresu Alipašina 41, 71000 Sarajevo, sa naznakom "Ponuda za kupovinu stana po javnom oglasu" i to najkasnije do 20. maja 2018.godine.

- Prilikom prijave potrebno je uplatiti iznos jamčevine od 2.000 KM na transakcijski račun SDP-a BiH broj 3383202266361165, UniCredit bank d.d., sa naznakom "Jamčevina za učešće u javnoj licitaciji". Pravnim i fizičkim osobama koje ne izlicitiraju najveću cijenu za kupovinu stana u procesu licitacije, jamčevina se vraća – pojašnjava se u oglasu.

Ponuda, dodaju, treba da sadrži ime i prezime fizičke odnosno naziv pravne osobe, te adresu prebivališta, odnosno sjedišta, iznos ponuđene cijene za kupovinu stana i dokaz o uplati jamčevine. Sa ponuđačem koji ponudi najveću cijenu za kupovinu stana bit će sklopljen kupoprodajni ugovor. Ugovor mora biti sklopljen najkasnije 15 dana nakon obavljene licitacije i sredstva za kupovinu stana uplaćena na račun SDP-a BiH. Ukoliko ponuđač sa najvećom cijenom u ovom roku ne sklopi ugovor i ne izvrši uplatu sredstava, on ostaje bez prava kupovine stana i jamčevina mu neće biti vraćena.

Početna cijena za prodaju stana iznosi 110.000 KM i stan ispod navedene cijene ne može biti prodan. Budući kupac, dodaje se u oglasu, preuzima i postojeća komunalna i režijska dugovanja navedenog stana.

Prodaju i u ulici Branislava Đurđeva

SDP je još ranije donio odluku da iseli Kantonalni odbor SDP-a Sarajevo i Općinski odbor Centar iz zgrade u ulici Branislava Đurđeva 8/II.

- Prema najnovijim informacijama kojim raspolaže rukovodstvo naše organizacije, izgledna je mogućnost da se Općinska organizacija nađe, de facto, na ulici, to jest, u svakom trenutku očekujemo nalog da napustimo prostorije u zgradi SDP-a, ulica Branislava Đurđeva 8/II radi njenog izdavanja u cjelosti – navodi se u dopisu kojeg je Općinski odbor SDP-a Centar poslao svojim članovima početkom aprila ove godine.

Dio zgrade u ulici Branislava Đurđeva je prodat 2016. godine, a početna cijena je, sudeći prema javnom pozivu, bila 618.135 KM.

SDP je, podsjećanja radi, 20 godina izdavao prostorije u Alipašinoj ulici u Sarajevu, koje je za mjesečnu naknadu od 41.300 KM koristila Vlada FBiH. Prije nekoliko mjeseci se Vlada FBiH preselila na novu i jeftiniju lokaciju, a SDP je ostao bez stabilnog izvora finansiranja.