Njihovo saopćenje prenosimo u cijelosti

Smatramo da je Vlada Kantona Sarajevo ishitreno postupila ne uvažavajući činjenično stanje u vezi sa cjelokupnom trenutnom epidemiološkom situacijom kao i u vezi sa ukupnom organizacijom nastavnog procesa i iskustvima sa kombinovanim modelom nastave.

Ne razumijemo zbog čega je Vlada Kantona Sarajevo 16.04.2021. godine na svojoj službenoj internet stranici obznanila da je sedmična incidenca 219 a istog dana u poslijepodnevnim satima donijela odluku suprotno smjernicama iz COViD semafora Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo, po kojem se postupalo u prethodnom periodu i prema kojem se u slučajevima sedmične incidence preko 185 organizira online nastava?

Apsolutno neprihvatljivim smatramo praksu, koju je Vlada uspostavila, da se ovakvi bitni zaključci donose petkom, na kraju radne sedmice i u popodnevnim satima šalju školama i da vrijede od narednog ponedjeljka. Da li se time želi spriječiti da ovakve odluke problematiziraju oni kojih se najviše tiče i koji provode odluke Vlade Kantona Sarajevo? Pitamo se da li je Vlada Kantona Sarajevo pomenuti Zaključak donijela uz punu saglasnost Kriznog štaba ili je sebi dala ingerencije Kriznog štaba pa nam on više i ne treba?!

Na kraju želimo uputiti ozbiljno upozorenje Vladi i Ministarstvu za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo zbog mogućih posljedica koje može prouzrokovati pomenuti Zaključak. Prosvjetni radnici još uvijek nisu vakcinisani niti im je poznato kada će do toga doći, a od njih se očekuje da svakodnevno budu u direktnom kontaktu s desecima učenika. Sindikat podržava stavove Udruženja vijeća roditelja učenika osnovnih i srednjih škola Kantona Sarajevo iznesene u saopštenju Udruženja 17.4.2021. godine.

Pozivamo Vladu Kantona Sarajevo da odmah poništi pomenuti Zaključak i donese odluku da se nastavni proces odvija online sve dok epidemiološka situacija ne bude povoljna i sigurna, odnosno sve dok se sedmična incidenca ne smanji ispod 85.