- Više je nego očigledno da predlagač i Udruženje poslodavaca FBiH kao inicijator Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu čine sve da vrijeme pandemije iskoriste za uništenje radničkih prava u najvećoj mogućoj mjeri - navodi se u saopćenju.

Isključivi cilj izmjena Zakona o radu je, dodali su, omogućavanje poslodavcima da radnicima drastično smanjuju plate, da im po svom nahođenju skraćuju radno vrijeme, a samim tim i primanja, da ih šalju na čekanje samo pod drugim nazivom, opet uz drastično umanjenje plate, da ih prisiljavaju na plaćeno ili neplaćeno odsustvo i, u konačnici, da se derogiraju odredbe kolektivnih ugovora s povoljnijim pravima.

Smatraju očiglednim da poslodavci žele da sav rizik poslovanja za vrijeme vanrednog ili stanja nesreće prebace na radnike i njihove porodice.

- Uz to, već traže od Vlade FBiH da ponovo proglasi stanje nesreće, koje će im omogućiti da uzmu još koji million KM poticaja u skladu s 'koronazakonom', ali i da stupe na snagu 'sramne' izmjene Zakona o radu. Vjerujemo da niko neće biti iznenađen kada Vlada udovolji njihovom zahtjevu, a što se desiti vjerovatno u narednim sedmicama - istakli su iz Saveza.

Ističu da nijedno od predloženih rješenja ne sadrži ni slovo o većim pravima radnika za vrijeme pandemije ili zaštiti radnika općenito, pa ni radnika realnog sektora.

- Sasvim je jasno da se ovim izmjenama i dopunama nastavlja projekt potpune devastacije radničkih prava koji je krenuo donošenjem Zakona o radu iz 2016. godine, zakona koji je u više od dvadeset elemenata umanjio ili dokinuo niz radničkih prava - istaknuto je u saopćenju.

Podsjećaju da je Ustavni sud ocijenio neustavnim član tog zakona, a koji je izmijenjen na štetu radnika.

- Upravo taj projekt se želi dovršiti skandaloznim izmjenama i dopunama Zakona o radu, izmjenama kakve nije usvojila nijedna zemlja u regionu, i to po hitnom postupku, dok Zakon o uvezivanju staža ili Zakon o zaštiti na radu na donošenje čekaju 15 i više godina - poručili su iz Saveza.

Iako se taj zakon u javnosti predstavlja kao briga za radnike i njihovu dobrobit, iz Sindikata podsjećaju da je BiH prethodnih pet godina napustilo stotine hiljada ljudi.

- Imamo obavezu obavijestiti svakog našeg člana i svakog radnika o tome kako ste glasali. I to ćemo i učiniti. Objavit ćemo imena i prezimena i fotografije svih onih koji podrže ovaj zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu - saopćeno je iz Saveza samostalnih sindikata BiH.