VEZANI TEKST - "Božić je, pucaj u džamije": Nastavljeni izljevi fašizma u Priboju

Kako se navodi u rješenju razlozi za odbacivanje krivične prijave su to što niko od prisutnih svjedoka nije čuo da neko pjeva "Božić je, pucaj u džamije", te da u izvještaju koji je podnio Nacionalni centra za kriminalističku forenziku, a koji je vještačio video zapis, stoji da jedna od osoba sa snimka otvara usta u jednom vremenskom intervalu, ali da se ne može utvrditi da li izgovara riječi "Božić je, pucaj u džamije". 

Tužilaštvo dalje nalazi, da postoji mogućnost da je da je snimak u pogledu zvuka montiran, odnosno falisifikovan u smislu da se zvučno umjetno riječi koje u realnom događaju i pjevanju nisu izgovorene, ne tretirajući u potpunosti prethodni dokaz da se i na izvornom snimku sa telefona svjedoka Mojićevića, koji je slat na vještačenje, čuje autentično pjevanje "Pucaj u džamije".

Obzirom da su, kako saznaje Agencija SANA, dijelovi iskaza svjedoka u rješenju navedeni suprotno realnim iskazima pred tužilaštvom, te da nisu izvedeni svi dokazi, sa više instanci najavljuje se preduzimanje pravnih aktivnosti kako bi se ovakva skandalozna odluka osporila.