Kako je navedeno u materijalima koji će se naći pred zastupnicima u Skupštini KS, zabrana zapošljavanja ne odnosi se na odobravanje hitnih prijema – ugovora o radu na određeno vrijeme do tri mjeseca u skladu sa Uredbom Vlade KS o postupku prijema u radni odnos. Za njih je moguće produžiti ugovore, a o čemu će Vlada KS informisati Skupštinu.

Mijenja se i tačka 3. zaključka te se iz zaključaka o zabrani zapošljavanja izuzimaju odgojno-obrazovne, visokoškolske ustanove, ustanove kulture, zdravstveni radnici (u zdravstvu i ustanovama socijalne zaštite), psihoterapeuti i psiholozi u zdravstvenim ustanovama i ustanovama socijalne zaštite, Uprava policije, Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom KS, za hitna i opravdana zapošljavanja uz obaveznu prethodnu saglasnost Vlade KS.

VEZANI TEKST - Skupština: Zaustavljeno zapošljavanje u Kantonu Sarajevo, Vlada ne može smjenjivati direktore

Izuzima se i zapošljavanje preko programa Službe za zapošljavanje KS.

Također, u tački 6. kojom se obavezuje Vlada KS, nadzorni i upravni odbori, ovisno o nadležnosti, da ponište pokrenute konkursne procedure i obustave sve dalje postupke razrješenja, izbora i imenovanja direktora i članova uprava, upravnih i nadzornih odbora javnih subjekata, dodaje se i stav 2. gdje se navodi da se ova tačka ne odnosi na imenovanje školskih odbora čija imenovanja se odvijaju nesmetano.

U ranije izglasani zaključak sada se dodaju i tačke 9. i 10. gdje se navodi da se zaključkom izuzimaju pravosudne institucije KS, te da se Vlada KS zadužuje da svakih 15 dana informiše Skupštinu KS o saglasnostima koje je dala u skladu sa ovim zaključcima.

Podsjećamo, nakon što je Skupština izglasala moratorij, oglasili su se sindikati i predstavnici brojnih ustanova i institucija ističući kako će moratorij ugroziti njihovo poslovanje ili ugroziti normalno funkcioniranje.