VEZANI TEKST - Poznato ko će činiti vlast u Livanjskom kantonu, šta se dešava u HNK i SBK

Za predsjedavajućeg Skupštine Livanjskog kantona izabran je Jozo Ćosić (HDZ 1990) iz reda hrvatskog naroda, a za zamjenike predsjedavajućeg Arif Kovačević (SDA) iz bošnjačkog naroda, te Dragana Damjanović (Srpsko jedinstvo) iz srpskog naroda.

Ćosića i Kovačevića predložili su njihovi klubovi naroda, odnosno Klub zastupnika iz hrvatskog naroda, te Klub zastupnika iz bošnjačkog naroda u kojem su po dva zastupnika iz SDA i SDP-a.

Za razliku od njih, Klub zastupnika iz srpskog naroda nije imao svoj prijedlog jer se o tome nisu mogla dogovoriti četiri zastupnika, koliko ih je u tom klubu, i to dva iz SNSD-a na jednoj, te po jedan iz koalicija Srpsko jedinstvo i Srpska sloga na drugoj strani. 

Kako nam je kazao Ćosić, o prijedlozima koji su stigli iz klubova hrvatskog i bošnjačkog naroda glasalo se u paketu i bilo je 24 glasa za i jedan suzdržan, onaj zastupnika SDP-a Avdije Đuguma. 

Ćosić je dodao da je Draganu Damjanović predložio Duško Radun iz Srpske sloge i za nju je bilo 14 glasova za. 

On je ranije najavio da će nakon konstituiranja Skupštine krenuti razgovori o novoj Vladi Livanjskog kantona, odnosno o podjeli pozicija i imenima ministara.