Ministar unutrašnjih poslova KS Admir Katica i policijski komesar Uprave policije MUP-a KS Nusret Selimović predočili su zastupnicima i javnosti obuhvatnu Informaciju o osnovnim pokazateljima sigurnosti na području Kantona Sarajevo u 2019/20. godini, kao i za prva dva mjeseca 2021. godine, s posebnim osvrtom na događaje s obilježjem krivična djela razbojništvo i teška krađa na naročito opasan i drzak način.

VEZANI TEKST - Katica: Sigurnost je zadovoljavajuća, ne odustajemo od helikopterske jedinice

Ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS Ivana Prvulović prezentirala je podatke koje u izvještajnom periodu tretiraju aktivnosti koje provode javne ustanove iz oblasti zaštite djece, vršnjačkog nasilja i nasilja u obitelji. 

O sigurnosnoj situaciji sa aspekta obezbjeđenja sigurnosti u odgojno – obrazovnom procesu u Kantonu Sarajevo zastupnike  i javnost je upoznala stručna savjetnica u Ministarstvu za odgoj i obrazovanje KS Melisa Mizdrak.

Nakon sveobuhvatne i detaljne diskusije, zastupnici su primili na znanje prezentiranu Informaciju MUP-a KS i Uprave policije, te usvojili zaključke koje je u okviru analizirane oblasti utvrdila Vlada Kantona Sarajevo kako slijede:

- Konstatuje se da je stanje sigurnosti na području Kantona Sarajevo zadovoljavajuće po svim elementima koje se odnose na stanje kriminaliteta, javnog reda i mira, te sigurnosti saobraćaja;

VEZANI TEKST - Selimović: Svi jedva čekamo da izađemo u javnost i kažemo da je rasvijetljeno ubistvo policajaca

- Odaje se priznanje svim uposlenicima, a posebno policijskim službenicima Uprave policije MUP-a KS na nesebičnom zalaganju u preduzimanju aktivnosti usmjerenih na smanjenje rizika u sprečavanju širenja zaraze koronavirusom i zaraznog oboljenja Covid-19;

- Zahtijeva se hitno i prioritetno vakcinisanje pripadnika MUP KS i Uprave policije;

- Zadužuje se Uprava policije MUP-a KS da nastavi sa aktivnostima na sprečavanju i smanjenju rizika za sprečavanje širenja zaraze koronavirusom, kako kroz propisane nadležnosti tako i kroz pružanje pomoći drugima organima koji imaju primarnu nadležnost  u primjeni Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti i drugih propisa vezanih sa prisutnu epidemiološku situaciju;

-  Zahtijevamo od Vijeća ministara BiH  i nadležnih državnih institucija  da preuzmu odgovornost za cjelovito upravljanje migrantskom krizom, uz puno uvažavanje nadležnosti i mišljenja nižih nivoa vlasti, te da ravnomjernim raspoređivanjem migrantskih kampova u cijeloj Bosni i Hercegovini smanje pritisak na Kanton Sarajevo i time otvore mogućnost za raspoređivanje policije na poslove koja su izvorna nadležnost MUP-a KS;

- Podržavamo aktivnosti MUP-a KS u segmentu borbe protiv korupcije sa preporukom da se i u narednom periodu nastavne provoditi aktivnosti na istraživanju, dokumentovanju i procesuiranju svih oblika koruptivnog ponašanja;

- Tražimo od nadležnih tužilaštava i sudova da pooštre kaznenu politiku prema povratnicima u činjenju krivičnih dijela, posebno u oblastima imovinskog kriminaliteta, obzirom da statistički podaci govore da povratnici u kriminal čine najveći dio krivičnih djela razbojništva i krađa na naročito opasan i drzak način;

- Zadužuje se Ministarstvo pravde i uprave KS da imenuje radnu grupu koja će istražiti pitanja zakonske i druge regulative na govor mržnje u javnom prostoru, te predložiti kako izmjene i dopune  postojećih tako i nove zakonske akte s ciljem da se ove pojave na adekvatan način sankcionišu.

Skupština je usvojila i dva zaključka koje je predložio predsjedavajući Skupštine KS Elvedin Okerić.

Od nadležnih tužilaštava i sudova u Bosni i Hercegovini Skupština traži da procesuiraju krivična djela iz oblasti korupcije, s obzirom na izražen javni interes i društvenu korist, te potrebu izgradnje efikasnih mehanizama za  njenu prevenciju;

Obzirom na zabrinjavajući broj povratnika u vršenju krivičnih djela, Skupština KS podnosi  inicijativu prema Vladi i Parlamentu FBiH za utvrđivanje prijedloga i donošenje izmjena i dopuna Zakona o krivičnom postupku FBiH,  Krivičnog zakona FBiH  i Zakona o izvršenju krivičnih sankcija FBiH s ciljem poboljšanja efikasnosti krivično-pravnog procesuiranja izvršilaca krivičnih dijela i izvršenja izrečenih krivično-pravnih sankcija, saopćeno je iz Press službe KS.