Tako je objavio fotografije koje pokazuju da je sarajevsko naselje Dobrinja potpuno suho, dok je dio drugi dio grada na potezu od Marijin Dvora do Otoke, potopljen.

- Od monsuna, potoka koje teku ulicama i strahovite grmljavine na potezu od Marijin Dvora do Otoke, do suhe kao barut Dobrinje V. Dvije slike su nastale u razmaku od 20 minuta! Ovo je karakteristika, kada mi kažemo, lokalnih pljuskova! Upravo s njima jedan dio grada može biti suh, a drugi pod naletom kiše. Karakteristika je to u toplom dijelu godine kada se javljaju lokalni pljuskovi.