SPFBiH se oglasio na svojoj Facebook stranici, a njihovo saopćenje prenosimo u cijelosti.

- Da li se sjećate situacija kada strani treneri nisu mogli voditi svoje timove i kada su sa tribina posmatrali utakmice u Premijer ligi BiH, ili kada su nakon utakmica službenici "Službe za strance" provjeravali dokumentaciju pojedinih fudbalera?

Strani državljani, u ovom slučaju fudbaleri ili treneri, a koji trebaju igraju fudbal ili vode timove u Bosni i Hercegovini moraju imati radnu i boravišnu dozvolu. Radna dozvola je dozvola za plaćeni rad stranca po osnovu Ugovora o radu (Profesionalni ugovor) kod domaćih pravnih i fizičkih osoba u BiH, koji u skladu sa propisima o radu i zapošljavanju ima ista prava, obaveze i odgovornosti po osnovu rada kao i zaposleni državljani BiH, ako međunarodnim sporazumima nije drugačije određeno. Radnu dozvolu za zapošljavanje stranca izdaju nadležne službe za zapošljavanje na osnovu zakonskih propisa o zapošljavanju stranaca, a to su:

Zakon o strancima BiH
Zakoni o zapošljavanju stranaca
Zakoni o radu

Nakon dobijene radne dozvole, a da bi stranac otpočeo sa radom, potrebno je osigurati i boravišnu dozvolu (privremeni boravak) koja se dobija u nadležnom terenskom centru Službe za poslove sa strancima BiH.

Stranac ne može početi igrati fudbal ili voditi tim u BiH na osnovu radne dozvole prije nego što mu je odobren privremeni boravak. Stranac može raditi u BiH samo na osnovu one radne dozvole na osnovu koje mu je odobren privremeni boravak.

Na osnovu radne dozvole, stranac može raditi u BiH samo na onom radnom mjestu ili na onoj vrsti poslova za čije je obavljanje radna dozvola izdata, te na osnovu koje je strancu odobren privremeni boravak u BiH. Privremeni boravak po osnovu radne dozvole odobrava se na period važenja radne dozvole uz dodatnih 30 dana, ali ne duže od jedne godine.

U skladu sa članom 18. Pravilnika o registracijama klubova i igrača i statusu i transferu igrača Fudbalskog saveza BiH fudbaler ima pravo nastupa za klub tek po dobijanju boravišne dozvole (privremeni boravak). Za fudbalere profesionalce odnosno fudbalere koji sa klubom imaju zaključen Ugovor o radu klub je dužan da uplaćuje doprinose, koji se plaćaju na plaće iz radnog odnosa, posebno doprinose za penziono, invalidsko osiguranje, isto kao i za državljane BiH.

Strani državljani ne mogu potpisivati amaterske ugovore / ugovor igrača amatera, s obzirom na to da na osnovu tih ugovora ne ostvaruje primanja, nije osiguran niti mu nadležne službe na osnovu takvog ugovora mogu izdati radnu dozvolu, a kasnije privremeni boravak u Bosni i Hercegovini.

Ako se pojavi takav igrač u zapisniku, službena lica (delegat) bez uvida o rješenje o privremenom boravku ne mogu dopusitit nastup, a u slučaju da takav igrač previdom službenih lica nastupi, smatrat će se da on nije imao pravo nastupa, te da njegov tim sljeduju sportske sankcije. U istom pravilniku članom 64. određeno je da "Sa igračem koji je odabrao igranje fudbala kao svoju profesiju obavezno se zaključuju ugovori o radu koji sadrže obavezne elemente propisane nacionalnim, odnosno entitetskim propisima, te propisima FSBiH i FIFA Pravilnika o statusu i transferu igrača".

Želimo istaći i član 18.4. FIFA-inog RSTP-a, koji naglašava da je obaveza kluba da igraču osigura svu potrebnu dokumentaciju, kako bi on zakonski imao pravo boravka i rada u tom gradu i državi.

U proteklim mjesecim raskinuli smo brojne ugovore igračima iz entitetskih liga, koji su strani državljani, a koji su imali amaterske ugovore, kako bi ih blagovremeno sačuvali odgovornosti zbog nezakonitog boravka u BiH. Također, u međunarodnim okvirima dobili smo nekoliko sporova za igrače čiji klubovi nisu ispoštovali svu zakonsku proceduru prilikom njihovog zaposlenja u stranim državama - saopćeno je iz Sindikata profesionalnih fudbalera BiH.