Novi pravni subjekt "Alpsko-jadranska dunavska berza električne energije - ADEX" će ponuditi harmonizovane i jedinstvene usluge spot trgovine električnom energijom u Sloveniji i Srbiji, sa ciljem da svoje poslovanje i usluge proširi na druge zemlje u regionu centralne i jugoistočne Evrope (CSEE),  navodi se u saopćenju Elektromreže Srbije. 

Elektro-Slovenija (ELES), Elektomreža Srbije (EMS)  i EPEX SPOT će u svom vlasništvu imati isti broj akcija ADEX-a.

- Ovo izvanredno dostignuće dodatno će podstaći razvoj regionalnog tržišta električne energije i pružiti avangardni i održiv "role model" za ostale zemlje centralne i jugoistočne Evrope da se pridruže ovoj naprednoj poslovnoj infrastrukturi - izjavila je generalna direktorica EMS-a, Jelena Matejić. 

Novoosnovana berza električne energije ADEX, imaće poslovno sjedište u Ljubljani i glavne stalne kancelarije u Ljubljani i Beogradu.

- Na ovaj način unapređujemo tržišnu kulturu u našem regionu, osiguravamo najviše standarde trgovanja, napredna tehnička rješenja, izuzetne berzanske usluge, transparentnost i inovativnost - rekao je generalni direktor ELES-a, Aleksandar Mervar. 

ELES, EMS i EPEX SPOT su, kako se navodi u saopćenju, u poodmaklim razgovorima i sa MAVIR-om, mađarskim operatorom prenosnog sistema.

- Intenzivno sarađujemo sa našim partnerima, kako bi se i HUPX, mađarska berza električne energije, u što kraćem roku pridružila ADEX-u - rekao je i Andras Biczok, glavni izvršni direktor MAVIR-a.