Šta sadrži predloženi sporazum Vlade i predstavnika sindikata policije

Objavljeno: 01.12.17 u 14:47

Na današnjem sastanku između predstavnika Vlade Federacije BiH i predstavnika Unije samostalnog sindikata policije Federacije BiH trebao je biti potpisan usaglašeni tekst dogovora u vezi sa statusom policijskih službenika u novom prijedlogu Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju FBiH. 

Međutim, dvojica od šest prisutnih sindikalnih predstavnika su na samom sastanku odustali od potpisivanja dokumenta koji, između ostalog, predviđa da se u Prijedlogu zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju definira pojam policijskog službenika.

Usaglašeni dokument je također predviđao da Vlada Federacije utvrdi Prijedlog zakona o dopuni Zakona o policijskim službenicima FBiH, u tekstu kako je dogovoreno na današnjem sastanku, a kojim bi se definirao način izračuna penzija policijskih službenika i isti uputio u parlamentarnu proceduru po skraćenom ili hitnom postupku.

Jedna od važnih odredbi kojom se izašlo ususret policijskim službenicima je da se lični koeficijent za ostvarivanje prava na penziju utvrđuje na osnovu pet godišnjih plaća ostvarenih u svojstvu policijskog službenika, a koje su za policijskog službenika najpovoljnije.

U trećoj tački sporazuma se navodi da će Vlada Federacije BiH i Unija samostalnog sindikata policije FBiH zajednički zatražiti od oba doma Parlamenta Federacije BiH da Prijedlog zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju i Prijedlog zakona o dopuni Zakona o policijskim službenicima Federacije Bosne i Hercegovine usvoje kao set zakona.

Procjena predloženih penzija policijskih službenika po novim propisima nalazi se na linku.