- Ovo je preventivna mjera. Škole će organizovati nastavu na daljinu korištenjem sredstava elektronske komunikacije. Znači, prelazimo na online nastavu, kao što je to bio slučaj tokom proljeća - kazala je ministrica prosvjete i kulture Natalija Trivić.

Pored toga, obustavlja se organizovanje proširenog programa (produženi boravak i jutarnje čuvanje) u prostorijama osnovnih škola u periodu od 26. oktobra do 1. novembra 2020. godine.

Također, odlučeno je da ugostiteljski objekti rade do 22 sata. Ministar zdravlja i socijalne zaštite Alen Šeranić kazao je da je političkim partijama preporučeno da ne održavaju skupove do 1. novembra, a da pravosuđe razmatra prioritetne predmete, prvenstveno one koji se odnose na zaštitu zdravlja stanovnika.