Stav Evropske energetske zajednice: RS sama sebe gura u izolaciju

Objavljeno: 19.06.17 u 18:02

Nacrt zakona o gasu RS u najvećoj mjeri poštuje pravila Trećeg energetskog paketa EU, ali zbog neusklađenosti s nacrtom državnog zakona o regulatoru za električnu energiju i gas RS rizikuje izolaciju u oblasti tržišta energentima. 

Potrebno je da RS svoj zakon uskladi sa državnim FOTO: ARHIV
Potrebno je da RS svoj zakon uskladi sa državnim FOTO: ARHIV

Ovo je stav Sekretarijata Energetske zajednice sa sjedištem u Beču na spomenuti nacrt, o kojem će Narodna skupština RS raspravljati početkom sljedećeg mjeseca, pišu Nezavisne.

U Energetskoj zajednici ističu da ih niko od nadležnih organa u RS nije konsultovao prilikom njegove izrade.

- Zakon u RS nije usklađen sa državnim Nacrtom zakona o regulatoru, iako je o tome postignuta saglasnost između državnog i dva entitetska ministra. Naša glavna primjedba je da su nadležnosti isključivo definisane na nivou RS, čime se onemogućava uloga bilo kojeg državnog regulatora. S takvim rješenjima RS postaje potpuno zatvoreno tržište od ostatka BiH - naveli su iz Sekretarijata.

Iz Sekretarijata su dali i još nekoliko manjih primjedaba, koje se odnose na neadekvatno definisanje pojmova u tekstu zakona, neobavezujuće odredbe i nedostatak istinskog otvaranja tržišta.

Sudeći prema odgovoru Ministarstva industrije, energetike i rudarstva RS, oni su svjesni da spomenuto rješenje nije do kraja usklađeno s regulativama EU.

Međutim, dodali su i da je zakon usklađen s odgovarajućim direktivama EU s obzirom na obaveze iz Ugovora o Energetskoj zajednici, a naglasili su i da RS, prema Ustavu, ima punu nadležnost u regulisanju ove oblasti.

Istaknuto je da su nacrtom proširene nadležnosti Regulatorne komisije za energetiku RS u segmentu nadzora, naročito nad primjenom pravila rada operatera sistema u dijelu pristupa i korištenja sistema i dodjeli kapaciteta, kao i nadzora nad primjenom pravila za upravljanje i raspodjelu kapaciteta interkonekcije.

Mirko Šarović, ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, skrenuo je pažnju da Energetska zajednica nije u potpunosti zadovoljna načinom kako se to pitanje reguliše na nivou RS, ali je dodao da je to stvar Vlade RS i nadležnog ministarstva.

- Ono što ja znam jeste da je Energetska zajednica imala primjedbe i tražili su od vlasti RS da im dostave povratnu informaciju na iznesene primjedbe. Da li su im odgovorili i šta je na kraju urađeno, meni zaista nije poznato - rekao nam je Šarović.