Stižu kontaktne leće za daltonizam

objavljeno: 12.06.2018. u 12:25

U časopisu Advanced Healthcare Materials, predstavljeno je da dolaze kontaktne leće za daltonizam. Tačnije, za jedan od oblika daltonizma.

Za taj nasljedni genetski poremećaj vida još uvijek ne postoji lijek, no nastoje se izrađivati medicinska pomagala. Korektivne metode koje su u ovom trenu dostupne (naočale za filtriranje boja) su skupe i nezgrapne, ali i nekompatibilne s drugim pomagalima vida.

Ljudski vid u boji je trobojan pa se svaka boja u spektru može predočiti kombinacijom plave, zelene i crvene. Za raspoznavanje boja služe čunjaste nakupine ćelija u retini. Podijeljene su u tri grupe, a svaka skupina detektira razne valne dužine svjetla: kratke (plave), srednje (zelene) i duge valne duljine (crvene).

Kad nedostaje neka od tih grupa čunjića, mozak od oka prima nepotpune informacije. Najčešći oblik te pojave daltonizma je sljepoća na crvenu i zelenu boju, u nekoliko različitih oblika (deuteranopija, protanopija, protanomalija i deuteranomalija).

U ovoj novoj studiji su upotrebljavane jeftine komercijalne, "mekane" kontaktne leće koje su laboratorijski obojili netoksičnim derivatom boje rodamin. Rodamin se koristio, jer ima sposobnost apsorpcije određenih valnih duljina svjetlosti unutar vidljivog spektra.

Otkriveno je da ta boja apsorbuje raspon valnih dužina između zelene i crvene boje, u spektralnom pojasu koji pokriva raspon dvije grupe optičkih čunjića. Eliminacijom tog raspona kroz obojenu leću je spriječeno simultano stimuliranje čunjića za crvene i zelene valne dužine, što omogućava bolju diferencijaciju crvene i zelene boje.

- Kontaktne leće za daltonizam su najpogodnije pomagalo, jer korigiraju cijelo vidno polje. Proces nanošenja rodamina ne zahtijeva složene pripreme, ta boja nije toksična, a bojenje se po niskoj cijeni može koristiti i za izradu kontaktnih leća te za proizvodnju staklenih ili plastičnih leća za naočale - rekao je Dr. Haider Butt sa Sveučilišta u Birminghamu.

Provodi se i istraživanje sličnih bojenja leća za korekciju ljubičasto-plave sljepoće na boje, kao i pronalaženje pogodne kombinacije koja bi djelovala istovremeno za crveno-zelenu i ljubičasto-plavu sljepoću.