Strategija vanjske politike: Članstvo u NATO-u ostaje prioritet BiH

objavljeno: 19.03.2018. u 12:02

Nastavak provođenja aktivnosti u odnosu na NATO ostaje prioritet institucija Bosne i Hercegovine. Navodi se to u Strategiji vanjske politike za period od 2018. do 2023. godine, koju je Predsjedništvo Bosne i Hercegovine usvojilo na posljednjoj sjednici.

Uprkos protivljenju određenih nivoa vlasti u našoj zemlji, poput izglasavanja Rezolucije o vojnoj neutralnosti entiteta Republika Srpska (RS), proces pristupanja NATO-u, saglasni su svi članovi Predsjedništva, ostaje jedan od osnovnih vanjskopolitičkih prioriteta BiH. Prioritetne aktivnosti, navodi se u Strategiji, bit će usmjerene najprije ka aktivaciji i implementaciji Akcijskog plana za članstvo (MAP).

- Aktivacija MAP-a, za koju postoji širi politički konsenzus u BiH, omogućava da svi subjekti odbrane u BiH, u okviru vlastite ustavne i zakonske nadležnosti, nastave sa provođenjem aktivnosti u odnosu na NATO, koje su utvrđene Zakonom o odbrani BiH – naglašeno je u Strategiji vanjske politike, prvom takvom dokumentu koji definira smjernice vanjske politike naše zemlje nakon 15 godina.

Posljednji dokument koji se odnosi na vođenje vanjske politike je usvojen još 2003. godine, a zadatak posljednje usvojene Strategije je postavljanje okvira i smjernica za djelovanje institucija BiH u vanjskopolitičkom domenu, što bi u praksi trebalo značiti eliminiranje individualnih i neusaglašenih istupanja institucija i zvaničnika BiH na vanjskopolitičkom planu.

U usvojenom dokumentu se Ministarstvo odbrane BiH, ali i sve ostale nadležne institucije, obavezuju na inteziviranje saradnje sa NATO-om i to ne samo u vojno-odbrambenoj dimenziji, nego i u aktivnostima koje proizilaze iz sveobuhvatnog poimanja sigurnosti.

- Oružane snage BiH će nastojati da dosegnu potreban nivo opremljenosti i interoperabilnosti, kompatibilnosti i sposobnosti za izvršenje zajedničkih i kombiniranih operacija sa partnerima. Predsjedništvo BiH je usvojilo "Pregled odbrane" i "Plan razvoja i modernizacije Oružanih snaga BiH 2017. – 2027.", na osnovu kojeg će Ministarstvo odbrane i Oružane snage BiH u narednom periodu nastaviti aktivnosti na povećanju efikasnosti i modernizaciji Oružanih snaga BiH – piše u Strategiji.

Pristupanje NATO-u jedan je integralnih procesa u okviru prvog od ukupno četiri stuba vanjske politike BiH. Prvi stub je "sigurnost i stabilnost", a ostali su "ekonomski prosperitet", "zaštita interesa državljana BiH u inostranstvu i međunarodno pravna saradnja" te "promocija BiH u svijetu".

Jedan od glavnih strateških ciljeva BiH je punopravno članstvo u Evropskoj uniji (EU). S tim u vezi, u Strategiji se ističe obaveza BiH da "aktivno prati Zajedničku vanjsku i sigurnosnu politiku EU-a".

- U tom smislu potrebno je dodatno unaprijediti sistem pridruživanja vanjskopolitičkim izjavama i restriktivnim mjerama EU-a prema trećim zemljama i subjektima – navodi se u usvojenom dokumentu.

To se odnosi na mogući pristup BiH zemljama prema kojima EU uvodi određeni vid sankcija, Ukoliko EU, primjera radi, uvodi sankcije Rusiji, BiH bi, u skladu sa odredbama Strategije, trebala slijediti taj pristup.

Borba protiv terorizma i svih oblika nasilnog ekstremizma, regionalna saradnja te bilateralna i multilateralna saradnja ostaju ključne smjernice u okviru prvog stuba vanjske politike BiH.

Strategijom vanjske politike je također definiran i drugačiji pristup ekonomskoj diplomatiji, odnosno njenom unapređenju kroz promociju postignutog napretka, pronalazak adekvatnih tržišta za izvoz iz BiH te privlačenje kvalitetnih stranih ulagača.