Na suđenju za ubistva u mjestu Rizvanovići kod Prijedora, vještak sudske medicine je konstatovao da je smrt četiri osobe uzrokovana povredama nastalim usljed dejstva vatrenog oružja.

Vještak Hamza Žujo je rekao da je vještačenje o uzrocima smrti Mustafe, Džemke, Faudina, Edina i Šefke Čaušević izvršio na osnovu zapisnika obdukcije iz 1998. godine.

Govoreći o Mustafi Čauševiću, vještak je kazao da je smrt nastupila usljed povreda glave, preloma gornje i donje vilice, te da se radi o teškim tjelesnim povredama nanesenim vatrenim oružjem.

Žujo je konstatovao da su na posmrtnim ostacima Džemke Čaušević utvrđene povrede glave i kičme nanesene hicima iz vatrenog oružja. Žujo je za Edina Čauševića rekao da je u trenutku smrti imao 17 godina te da su mu povrede uzrokovala najmanje tri projektila.

Prema Žuji, kod Šefke Čaušević smrt je nastupila usljed povreda grudnih pršljenova i palačne kosti, dok je za Faudina Čauševića rekao da je imao povrede kostiju i da "ne može isključiti da su prelomima povrijeđeni vitalni organi".

Žujo je iznio svoj nalaz i mišljenje na suđenju Sretku Paviću, optuženom da je, kao pripadnik Volarske čete koja je bila u sastavu Šestog ljubijskog bataljona 43. prijedorske motorizovane brigade Vojske Republike Srpske (VRS), u drugoj polovini jula 1992. odveo pet civila na punkt u Rizvanovićima, zatvorio ih, a potom ubio.

Suđenje se nastavlja 17. septembra, kada će Tužilaštvo BiH uložiti materijalne dokaze.