Konačnom odlukom Visokog sudskog i tužilačkog vijeća (VSTV) sutkinji Miletić izrečena je disciplinska mjera smanjenja plaće u iznosu od deset posto na period od jednog mjeseca jer je u zapisniku termin "genocid" zamijenjen riječju "zločin", čime je počinila disciplinski prekršaj "ponašanje u sudu i izvan suda koje šteti ugledu sudijske funkcije".

Odluka od 8. septembra objavljena je u anonimiziranoj formi na pravosudnom portalu. Praksa VSTV-a je da ne objavljuje identitet sudija i tužilaca koje kažnjava, ali su disciplinska ročišta otvorena za novinare. Prema šifri predmeta, inicijalima i izjavama navedenim u odluci, Birn može na osnovu praćenja ročišta sa ovog disciplinskog postupka potvrditi da se rješenje odnosi na sutkinju Dragicu Miletić.

Miletić se tužbom teretila da je na ročištu održanom u Upravnom odjeljenju 3. marta 2020. – nakon što je tužilac Mehdin Jakubović, u predmetu u kojem je postupala, izjavio za zapisnik: "Ja sam preživio genocid" – rekla: "Hoćemo li upotrijebiti termin genocid?"

U tužbi se još navodi da je pomoćnica državnog pravobranioca kazala kako postoje presude Međunarodnog krivičnog suda kojima je utvrđen genocid, a sutkinja Miletić je, između ostalog, rekla da je njoj "kao sudiji sve to poznato, da poštuje žrtve i da je samo pitala da li se može upotrijebiti neki drugi izraz".

Prema odluci koja je objavljena na stranici Ureda disciplinskog tužioca, iako je tužilac u svojoj izjavi koristio termin "genocid", ovaj termin je promjenjen u riječ "zločin".

Tokom postupka disciplinska tužiteljica Alma Hasanović je kazala kako je "tužena morala biti svjesna kodeksa sudijske etike".

- Insistirala je na promjeni termina genocid u riječ zločin - rekla je disciplinska tužiteljica.

Prvostepena disciplinska komisija je donijela odluku da je tužena počinila disciplinski prekršaj "ponašanje u sudu i izvan suda koje šteti ugledu sudijske funkcije" te joj je izrečena disciplinska mjera "smanjenje plaće za iznos od deset posto na period od jedan mjesec".

Drugostepena disciplinska komisija je potvrdila prvostepenu odluku, nakon čega i svi članovi Vijeća kao trećestepeni organ.

- Obrazloženje Drugostepene disciplinske komisije u cijelosti prihvata i ovo Vijeće, smatrajući da je izrečena disciplinska mjera (…) adekvatna i primjerena prirodi i težini počinjenog disciplinskog prekršaja, okolnostima izvršenja disciplinskog prekršaja i utvrđenom stepenu disciplinske odgovornosti na strani tužene, te da će se izrečenom mjerom ostvariti svrha i ciljevi disciplinskog sankcionisanja nosilaca pravosudnih funkcija od disciplinskih organa Vijeća - navodi se u odluci VSTV-a.

VEZANI TEKST - Disciplinski postupak: Sutkinja Suda BiH od preživjele žrtve genocida tražila da upotrijebi termin zločin!?

Disciplinska odluka Vijeća je konačna.

VSTV je u februaru 2015. godine suspendovao sutkinju Miletić nakon što je Tužilaštvo BiH protiv nje podiglo optužnicu za zloupotrebu položaja. Godinu kasnije, u julu 2016. njoj je ukinuta suspenzija i vraćena je na posao nakon što je pravosnažno oslobođena optužbi za zloupotrebu položaja.

Miletić je oslobođena optužbi da je kao pravobranilac BiH 2009. godine pribavila sebi imovinsku korist od oko 1.700 KM.