Komemorativni skup bit će upriličen sutra sa početkom u 10 sati u svečanoj sali Rektorata Univerziteta u Sarajevu. Također, povodom smrti akademika Muhameda Filipovića komemorativna sjednica Akademije nauka i umjetnosti BiH bit će održana u utorak, 3.  marta, s početkom u 12 sati u amfiteatru ANUBiH (Bistrik 7, Sarajevo).

Akademik Muhamed Filipović preminuo je jučer u Sarajevu u 91. godini. Rođen je 03.8.1929. godine u Banjoj Luci. U rodnom gradu završio je osnovnu školu i realnu gimnaziju. Filozofiju, uz prirodne nauke i historiju, studirao je u Beogradu i Zagrebu, a diplomirao je 1952. godine. Doktorat iz filozofije odbranio je 1961. godine na Filozofskom fakultetu u Sarajevu.

Autor je velikog broja studija, monografija i drugih djela iz više naučnih oblasti – logike, historije filozofije, historije duhovnog i kulturnog života Bosne i Hercegovine, estetike, sociologije i politike. Pisao je i književne kritike i eseje i vodio brojne polemike i rasprave o mnogim društvenim problemima.