Privremena izmjena režima saobraćaja sastoji se od obustave saobraćaja uz asistenciju pripadnika policijskih agencija i uz dozvolu kretanja te pratnju organizovane kolone koja prevozi ekshumirana tijela žrtava koja će biti ukopana 11. jula u Srebrenici, saopćeno je iz Službe za protokol i press Kantona Sarajevo. 

Privremeno izmijenjeni režim saobraćaja u ulicama Alipašina, Maršala Tita, Mula Mustafe Bašeskije, Telali, Brodac i Obala Kulina bana odvijat će se na način da se vozila organizovane kolone kreću u smjeru ulica Alipašina - Maršala Tita - Mula Mustafe Bašeskije - Telali - Brodac (Vijećnica) - Obala Kulina bana – Bentbaša, sa zaustavljenajem ispred zgrade Predsjedništva BiH, Spomenika ubijenoj djeci Sarajeva i pijaci Markale, te dalje prema odredištu. 

Regulaciju toka saobraćaja na dijelu obustave saobraćaja vršit će pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova KS. Nakon utvrđenog vremenskog termina, odnosno stvaranja sigurnih uslova za odvijanje saobraćaja, uspostavit će se redovni režim odvijanja saobraćaja. 

Za vrijeme privremene izmjene režima saobraćaja, operateri javnog gradskog prijevoza putnika na području Kantona Sarajevo na linijama koje prolaze trasom kretanja učesnika manifestacije prilagodit će održavanje linija privremenoj izmjeni režima saobraćaja.