Franić je naveo da je bio zaposlen u Tužilaštvu Bosne i Hercegovine, a od 2005. do 2010. godine radio je u KDP-u (kasa deponovanih predmeta), dok je do 2015. u DKP-u radio samo po potrebi, odnosno kao zamjena. Kako je rekao, godinama je poznavao tužioca Mihajlovića.

Franić je na početku direktnog ispitivanja Tužilaštva kazao kako se sjeća kada je novac nestao, te da bez naredbe iz KDP-a ništa nije izdavano. Franić je potom identifikovao niz dokumenata, poput naredbi o pohrani predmeta, i verifikovao svoj potpis na njima.

- Novac se kod mene nije brojao. Poslije ovog slučaja novac se počeo brojati pred tužiteljem, onda on potpiše. Ja nisam brojao. (…) Koverte su bile zalijepljene i bile su zatvorene - rekao je Franić.

Apelaciono vijeće Suda BiH je krajem 2020. ukinulo presudu kojom je Mihajlović osuđen na pet godina zatvora zato što je propustio vršiti nadzor nad radom i postupanjem svoje daktilografkinje, koja je prisvojila privremeno oduzeti novac iz više predmeta u iznosu većem od 100.000 maraka, te postupak prenijelo na mjesno nadležni Općinski sud u Sarajevu. Mihajlović je od 2010. bio rukovodilac Posebnog odjeljenja za organizovani kriminal i korupciju u Tužilaštvu BiH.

Na pitanje Tužilaštva da li je postojala naredba o zabrani otvaranja koverti, Franić je odgovorio potvrdno.

- Ako je tamo to pisalo, niko nije smio otvarati - kazao je svjedok.

Upitan o slučaju nestanka novca, Franić je rekao kako se sjeća samo "govora raje", ali da nije znao ništa konkretno te da mu je "bilo žao što se to dogodilo Boži". Također, svjedok je kazao kako su se kontrole u KDP-u počele dešavati nakon saznanja o nestanku novca.

Optuženi Mihajlović pitao je svjedoka da li je rađena inventura kase i da li je bilo preuzimanja kase kada je izvjesni kolega Mato preminuo.

- Kasa je bila kod Zdenke i Mate i tamo su bili ključevi. Novi blagajnik je imao ključeve - rekao je svjedok.

Na pitanje optuženog da li je potvrda koja je pričvršćena na koverti bila dovoljna da se zna šta je u koverti, svjedok je odgovorio kako u "koverti može biti i papir" i da ga to nije zanimalo, piše Birn.

U više navrata svjedok je kazao kako bi odgovor na pojedina pitanja bio konkretniji ako bi imao pristup "knjigama", za koje je optuženi Mihajlović rekao da će tražiti pristup tokom izlaganja Odbrane.

Optuženi je najavio da će Franića pozvati na direktno ispitivanje.

Nastavak suđenja planiran je za 3. novembar.