Svjetski dan dijabetesa u Sarajevu: Najugroženiji djeca i mladi na inzulinskoj terapiji

Objavljeno: 14.11.17 u 15:24

Povodom Svjetskog dana dijabetesa, članovi Saveza dijabetoloških udruženja u BiH su danas Ministarstvu zdravstva Federacije BiH uputili prijedloge za unapređenje dijabetološke zaštite u sklopu kampanje pod nazivom "Odgovornost", koja je danas pokrenuta.

FOTO: ILUSTRACIJA
FOTO: ILUSTRACIJA

- Svjesni smo lošeg stanja u kojem se nalaze osobe s dijabetesom u Federaciji BiH i da se ništa ne čini da se to promijeni. Najugroženije kategorije su djeca i mladi na inzulinskoj terapiji - navodi se pored ostalog u pismu kojeg je danas na protokol Ministarstva zdravstva Federacije BiH predala petogodišnja djevojčica Dia koja boluje od dijabetesa i koja se svakog dana mora ubosti prosječno 20 puta kako bi izmjerila glukozu u krvi i dobila inzulin.

U preporukama koji su upućeni, pored ostalog se podsjeća na neprovođenje Rezolucije o dijabetesu koja je usvojena 2012. godine kao i Strategije borbe protiv dijabetesa 2014-2014.

U pismu se navodi da se dijabetološka zaštita ne provodi jednako u svim kantonima, te da "osim lošeg zdravstvenog sistema, položaj oboljelih otežava i farmaceutski lobi, ali i nedovoljan broj dijabetologa i neadekvatna edukacija oboljelih za samostalno vođenje kontrole dijabetesa".

Državni i entitetski savezi dijabetičara traže odgovornost zdravstvenih institucija da poštuju usvojene rezolucije i strategije, te da se djeci i trudnicama s dijabetesom obezbijede inzulinske pumpe i kontinuirani mjerači glukoze, čime bi se broj uboda mjesečno sa oko 300, smanjio na 15-20 uboda.

Također, dijabetološka udruženja, pored ostalog traže i da se oboljelima omoguće osnovni lijekovi i trakice za mjerenje šećera u krvi, da svi oboljeli imaju jednaku dijabetološku zaštitu, ali i da se sačini Registar oboljelih od dijabetesa kako bi se mogli stvoriti realni programi rada na osnovu realnih potreba oboljelih.

Danas se obilježava Svjetski dan dijabetesa koji je obilježen u Sarajevu i drugim gradovima u BiH u kojima djeluju lokalna udruženja, kada je održana i tradicionalna "Šetnja za dijabetes".

Dijabetes je u svijetu u stalnom porastu svijetu i rastući je problem svih dobnih grupa, pa se može govoriti o pandemiji ove bolesti. Prema procjenama Međunarodne federacije za dijabetes u 2016. godini oko 415 milliona osoba boluje od dijabetesa (1 od 11 odraslih osoba).

U BiH ne postoji jedinstveni registar oboljelih od dijabetesa, ali se pretpostavlja da oko 336.000 građana boluje od dijabetesa, dok polovina, oko 157.000 osoba nisu svjesni da imaju tu bolest.