Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) BiH na današnjoj sjednici dao je saglasnost da se Nacrt Zakona o porezu na dodanu vrijednost (PDV) dostavi nadležnim povjerenstvima entitetskih parlamenata na konsultacije, nakon čega će ponovo biti razmatran na sjednici UO i upućen u javnu raspravu.

Nacrt zakona o PDV-u predložen je iz UIO radi usklađivanja s europskim direktivama i cilj mu je da olakša rad poslovnoj zajednici. Na sjednici UO danas je usvojen izvještaj o radu UIO za 2018. godinu i izmjene i dopune Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji  Uprave čime će, između ostalog, biti riješen i problem rada na graničnim prijelazima Svilaj i Bratunac.

Danas su članovi UO usvojili odluku o visini kompenzatorne kamate za  drugo polugodište 2019. godine koja iznosi 12 posto i odnosi se na određena carinska dugovanja. Na današnjoj sjednici nije bilo suglasnosti među entitetskim predstavnicima za usvajanje odluka koje se odnose na privremena poravnanja za protekle godine, a nije usvojena ni Odluka o utvrđivanju privremenih koeficijenata za raspodjelu sredstava u periodu april-juni 2019. godine.

Članovi UO primili su k znanju informaciju UIO u vezi s  izvršenjem presude Suda BiH u korist Republike Srpske zbog nepostojanja odluka o poravnanjima u 2009. i 2010. godini, saopćeno je iz UIOBiH.