Kameni predmeti koji izgledaju kao grobovi pronađeni su pored lokalne ceste ispod historijske delmatske gradine na Libu nadomak najpoznatijeg mitskog lokaliteta u prošlosti ovog kraja, kazao je Feni kustos Franjevačkog muzeja fra Jozo Križić u Tomislavgradu i arheolog Stipan Dilber.

Dodali su da je spomenuti lokalitet nekoliko puta bio devastiran, te da su se na njemu znali pronaći razni unikatni historijski predmeti.

 

Naglasio je kako grobovi nisu otvarani te će ih pregledati stručnjaci iz oblasti arheologije i antropologije.

- Historija grobova istražit će arheolozi i antropolozi iz BiH i Hrvatske koji su već informirani o navedenom nalazištu - rekao je Dilber, naglasivši pritom da bi se prema prvim preliminarnim istraživanjima moglo raditi o groblju iz kasnog srednjeg vijeka.

Kustos Franjevačkog muzeja naveo je kako će Općina Tomislavgrad uvesti arheologe u predistražne radnje za proširenje ceste. Time će se, prema njegovom mišljenju, zaštititi i sačuvati kulturna i historijska baština ovog područja.