Što se tiče broja korisnika, navodi da se situacija polako normalizira, iako je primjetno reduciranje usluga na klasične bibliotečke usluge, pozajmljivanja knjiga i bez korištenja sofisticiranijih poput biblioterapije, bookcrossinga, iznajmljivanje e-čitača knjiga.

Topčić kaže da su smanjili broj korisnika koji istovremeno mogu biti na odjeljenju na jedno do dvoje, skratili vrijeme posjete na pet minuta, ali i povećali broj knjiga koje se mogu posuditi s dvije na pet...

- Nakon čitanja i vraćanja u biblioteku knjige se odlažu u posebne posude, dezinfinciraju i nakon 72 sata opet idu u opticaj, u skladu s preporukama i dobrim bibliotečkim praksama - podvukao je Topčić.

Iz Biblioteke grada Sarajeva apeluju na korisnike da na odjeljenja dolaze sa jasnim zahtjevima za naslovima i da maksimalno koriste informacije i digitalizirane zbirke s redizajniranog sajta biblioteke www.bgs.ba i ažurirane facebook stranice.

- Mi mentalitetski najbolje funkcioniramo u vanrednim situacijama jer smo tu u dobroj kondiciji: nas život je svojevrsna vanredna situacija i povremena doba blagostanja nas iznenade i čine kolebljivima - rekao je Topčić u izjavi za Fenu.