Tek dva i po sata nakon što je predsjedavajuća Doma naroda Federalnog parlamenta dala pauzu od 15 minuta vanredna sjednica je nastavljena. U Parlamentarnu salu nisu se vratili delegati iz hrvatskog kluba, osim njih dvoje koji ne dolaze iz hrvatskih stranaka. 

Dopredsjedavajući Jasenko Tufekčić još jednom je pozvao predsjedavajuću Lidiju Bradaru i delegate da se vrate.

- Ukoliko je spriječena, molim da nas obavijesti, kako bih mogao preuzeti predsjedavanje. Ukoliko ne dođe za deset minuta, a na osnovu zahtjeva 28 delegata, ja ću nastaviti voditi sjednicu - rekao je Tufekčić.

S obzirom na to da se predsjedavajuća nije vratila, Tufekčić je počeo voditi sjednicu. Međutim, odmah nakon što je zakon stavljen na glasanje, Bradara se pojavila. Utrčala je vidno iznervirana rekavši da nije bilo razloga da se sjednica nastavlja bez nje.  U salu se zajedno sa Bradarom vratio i dopredsjedavajući Drago Puzigaća.

- Mi smo zasjedali kao Klub Hrvata, imamo pravo na pauzu kao i svi drugi. Znala sam da će ovo pretvoriti u predizbornu kampanju. Ne mogu vjerovati da o našim odlukama treba odlučivati Ustavni sud FBiH koji nije popunjen, da donose odluke umjesto nas koji smo živi i zdravi - rekla je.

Delegat Predrag Kojović rekao je da je data pauza od 15 minuta koja se odužila na više od dva sata. 

- Samo da ste rekli da vam treba pauza, pa i dva dana, ne bi ništa bilo sporno. Trebali ste nam dati pravu informaciju kada ćete se vratiti, a ne ostaviti nas da čekamo - rekao je Kojović.

Delegat Kluba Hrvata Ivo Tadić rekao je da sjednica ovog kluba nije završena i da nije u redu voditi sjednicu bez njihovog prisustva. Također, ponovo je zatražio pauzu. Rekao je da Klub Hrvata smatra da zakon nije prošao.

Šef bošnjačkog kluba Osman Ćatić zatražio je da se sjednica nastavi i da se glasa o njihovom zahtjevu, što bi ovaj zakon održalo u životu, a konačnu ocjenu o njemu donio bi Ustavni sud FBiH. Međutim, Bradara je kazala da ne vidi razlog da se nastavi sjednica, jer zakon nije dobio većinsku podršku delegata iz svakog od klubova. Kako kaže, sada je samo ostalo da se komisija koja je imenovana pokuša usaglasiti, a ako ne dođe do dogovora, zakon "pada".

Trenutno je u Domu naroda pauza koju je tražio Klub Hrvata.