- Polagat će se eksterna matura iz bosankog jezika, matematike i prvog stranog jezika. Eksternu maturu je Bosna i Hercegovina preuzela međunarodnim dokumentima te struka smatra da je ona veoma važna za daljnje napredovanje obrazovnog sistema. Naša matura je priznata u nekoliko evropskih zemalja - kaže Ahmerd Omerović, ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona.

Također, dodaje Omerović, definirano je i da će Pedagoški zavod TK za pomenuta tri predmeta pripremiti katalog pitanja, koji će biti dostupan na web stanici Zavoda do kraja mjeseca.

- Pitanja prilikom polaganja eksterne mature bit će isključivo iz tog kataloga. Sav postupak provođenja eksterne mature ostat će isti uz reduciran broj predmeta - naglasio je Omerović.