Najviše vakcinisanih i dalje je u Kantonu Sarajevo - 342.077 (prvom dozom 153.220, drugom 147.482 i trećom 41.375), a najmanje u Posavskom kantonu - 17.041 osoba (prvom dozom 7.263, 6.750 drugom i trećom 3.028).

U Unsko-sanskom kantonu administrirano je 91.156 doza vakcina (43.008 prvom, 39.170 drugom i 8.978 trećom).

U Tuzlanskom kantonu utrošeno je 270.615 vakcina (126.424 za prvu, 120.966 za drugu i 23.225 doza).

U Zeničko-dobojskom kantonu prvu dozu primilo je 90.633, drugu 87.096 i treću 13.994 osobe, a ukupno je vakcinisano 191.723 osobe.

Prvu dozu vakcine protiv koronavirusa u Bosansko-podrinjskom kantonu primilo je 9.392, drugu 8.890 i treću 2.834 osobe. Ukupno je utrošeno 21.116 vakcina.

U Srednjobosanskom kantonu 55.489 osoba primilo je prvu, 54.279 drugu i 9.155 treću dozu vakcine, što je ukupno 118.923 doze vakcina.

U Hercegovačko-neretvanskom kantonu 47.910 osoba dobilo je prvu, 42.393 drugu i 7.754 treću dozu vakcine protiv COVID-19. Ukupno je dato 98.057 vakcina.

U Zapadno-hercegovačkom kantonu 9.589 osoba dobilo je prvu, 9.338 drugu i 1.647 treću dozu vakcine. Ukupno je dato 20.574 vakcine.

U Kantonu 10 prvu dozu vakcine primilo je 9.470, drugu 8.593 i treću 1.626 osoba, što je ukupno 19.689 utrošenih vakcina.

U prethodnoj 11. sedmici, od 14. do 20. marta, u Federaciji BiH vakcinisano je 2.126 osoba, i to prvom dozom 185, drugom 610 i trećom 1.331 građanin.

Najviše imuniziranih bilo je u Kantonu Sarajevo - 685 osoba (44 prvom, 238 drugom i 403 trećom dozom), pa slijede Tuzlanski kanton sa 547 vakcinisanih i Unsko-sanski kanton sa 437 administriranih doza.