Potpisnike Protokola o korištenju podataka iz tog sistema Vlada je zadužila da Federalnom ministarstvu trgovine do 28. februara ove za prethodnu godinu dostave informaciju o postignutim učincima, a Federalno ministarstvo trgovine da joj objedinjenu informaciju dostavi do 31. marta 2021. godine.

U informaciji je, uz ostalo, navedeno da je od 2012. do 2020. godine broj benzinskih pumpi registriranih u IS NKPND povećan sa 602 na 690, a da je od 2014. do kraja prošle godine prodan ukupno 5.084.034.121 litar benzina i dizela, saopćeno je Vlade FBiH.