Posredstvom Ministarstva za privredu BPK Goražde odobreno je 85 hiljada maraka za realizaciju projekta uređenja gradskog kupališta u svrhu razvoja ljetnog turizma i promocije novog turističkog sadržaja.

Resorni ministar Zijad Briga naglasio je da je cilj intenzivnije razvijati turističku ponudu na području kantona koji, kako je kazao, raspolaže velikim turističkim potencijalima.

- Prema svim dosadašnjim pokazateljima njihova iskorištenost do sada je bila na veoma niskom nivou. Nakon osnivanja Turističke organizacije BPK Goražde, pokušavamo da pokrenemo određene aktivnosti, prije svega da utvrdimo turističke potencijale kako bismo u narednom periodu kreirali jednu sasvim novu turističku ponudu, prateći trendove koji su se već pokazali kao uspješni u ovoj oblasti – kazao je Briga.

Direktor Turističke organizacije BPK Armin Zec kazao je da im je ova podrška od velikog značaja.

- Ovim sredstvima realizirat će se vrlo bitan projekt na čiju su realizaciju naši građani čekali dugo, a implementirati će se u dvije faze. Prvo je uređenje kupališta i uređenje terena namijenjenog rekreativnim sadržajima, dok se druga faza odnosi na uređenje šetališta iznad kupališta - pojasnio je Zec.

Ministarstvo za privredu nedavno je sa 45.000 KM podržalo i projekat Turističke organizacije koji se odnosi na unapređenje vjerskog turizma na području BPK Goražde.