Na tržištu BiH nalaze se igračke, kao i predmeti za njegu kose koje sadrže opasne hemikalije. Ovaj podatak naveden je u rezultatima istraživanja koje je provedeno u 19 zemalja u Evropi, kao u članicama EU, tako i u onima koje još ne pripadaju ovoj porodici.

Istraživanje je obavljeno u 11 država EU i to u Austriji, Belgiji, Češkoj, Danskoj,Francuskoj, Njemačkoj, Holandiji, Poljskoj, Portugalu, Španiji i Švedskoj, kao i u osam zemalja centralne i istočne Evrope i to u Albaniji, BiH, Jermeniji, Bjelorusiji, Makedoniji, Crnoj Gori, Rusiji i Srbiji.

Istraživanje su obavile Udruženje Arnika iz Češke, Savez za zdravlje i zaštitu okoline (HEAL), kao vodeća evropska neprofitna organizacija iz oblasti zaštite ljudskog zdravlja, te Međunarodna mreža za eliminaciju organskih zagađivača (IPEN). Oni su u toku istraživanja ukupno uzeli 109 uzoraka različitih plastičnih proizvoda, kao što su dječije igračke, sredstva za njegu kose i kuhinjsko posuđe.

Što se tiče BiH uzeto je pet uzoraka i to dječiji autić sa policijskim oznakama, spajdermen autić i rubikova kocka, te dvije šnale, kao uzorci sredstava za njegu kose. Kod svih ovih proizvoda pronađena je povećana koncentracija jedinjenja na bazi broma, koja služe kao usporivači gorenja.

Radi se uglavnom o prizvodima koji su izrađeni od reciklirane plastike, tačnije od recikliranih kućišta i izolacija za provodnike u elektronskim proizvodima, poput mobitela i slično.

- Naše istraživanje je pokazalo da su hemikalije za zaštitu od plamena koje se nazivaju PBDE i HBCD prisutne u većini analiziranih uzoraka. To je zabrinjavajuće jer ove dvije hemikalije su među 28 najopasnijih hemikalija na planeti – kazala je jedna od autorica istraživanja Jitka Strakova.

Ove hemikalije negativno utiču na rad štitne žlijezde, izazivaju neurološke poremećaje, kao i smanjen nivo pažnje kod djece.

S obzirom da su i u BiH otkriveni proizvodi sa prisustvom spomenutih hemikalija kontaktorali smo Agenciju za nadzor nad tržištem BiH.

-  Agencija za nadzor nad tržištem BiH upoznata sa navedenom informacijom o provedenom istraživanju i da su provjere po ovom pitanju u toku. Agencija nije učestvovala u predmetnom istraživanju niti je upoznata kada je i gdje Udruženje za unaprjeđenje ekološke svijesti uzelo na tržištu BiH uzorke tri komada igračaka i dva komada sredstava za higijenu. Trenutno provjeravamo o kojim modelima proizvoda je riječ i ko su uvoznici / proizvođači proizvoda obuhvaćenih ovom studijom. Agencija će nakon prikupljanja svih podataka, laboratorijskih ispitnih izvještaja i ostale dokumentacije, te u slučaju da se utvrdi da proizvodi stavljeni na tržište BiH predstavljaju rizik za potrošače, u saradnji s nadležnim inspekcijama poduzeti odgovarajuće radnje u cilju zaštite zdravlja i sigurnosti potrošača, uključujući i provjeru drugih sličnih proizvoda -  saopćeno nam je iz ove agencije.

Inače, u samom izvještaju nije navedeno gdje su kupljeni spomenuti proizvodi, u kojem gradi i u kojim prodavnicama, ko su proizvođači, ili uvoznici, kao ni ko su distributeri za BiH.

U odgovoru Agencije se također navodi kako je u toku ove godine provedeno 25 kontrola igračaka, a za njih 40 posto je utvrđeno da sadrže opasne supstance, te su povučene sa tržišta. Međutim, postavlja se pitanje kako se uopće takvi proizvodi mogu naći na policama i da li prolaze bilo kakvu kontrolu prilikom proizvodnje, odnosno uvoza u BiH.

- Agencija nije nadležna vršiti kontrolu proizvoda u proizvodnji i pri uvozu – saopćeno nam je iz Agencije.